Usunięto swastykę

fot. Adrian Grycuk, praca własna. Licencja CC BY-SA 3.0 pl na podstawie Wikimedia Commons

Swastyka namalowana przez wandali na tablicy upamiętniającej granice muru warszawskiego getta została usunięta we wtorek natychmiast po zgłoszeniu tego aktu wandalizmu.

Mimo wcześniejszych obaw, tablicę udało się wyczyścić bez konieczności jej zdejmowania. – Pierwsza diagnoza o konieczności demontażu wynikała z faktu, że dwie substancje zastosowane przez pracowników Zarządu Terenów Publicznych, którzy przybyli na miejsce niezwłocznie po otrzymaniu sygnału o dewastacji, nie usunęły farby. Obawiano się, że mocniejszy rozpuszczalnik zmyje także znajdujące się na tablicy informacje. Jednak w końcu dobrano taki zmywacz, który usunął zamalowanie nie uszkadzając tworzywa tablicy ani napisów. ZTP rozważa przykrycie tablicy informacyjnej kolejną przezroczystą taflą, tak aby ew. malunki -dewastacje łatwiej było można usunąć – poinformowała nas Anna Magdalena Łań z Urzędu M. St. Warszawy.

Mateusz Dallali, główny specjalista ds. kontaktów z mediami śródmiejskiego ratusza, namalowanie graffiti nazywa wprost “haniebnym zdarzeniem”. – Nasza reakcja była natychmiastowa – jak zawsze w przypadkach podobnych aktów wandalizmu – informuje. – Udało się szybko usunąć ten zbrodniczy symbol z tablicy pamiątkowej.

Tablica znajduje się na tyłach Hali Mirowskiej w Warszawie. Koszt jej czyszczenia wyniósł mniej niż 17 zł.