Rabinat cofnął konwersję sprzed 30. lat

fot. Wayne McLean (jgritz) Wikimedia Commons

Izraelka, którą sąd rabinacki uznał za nie-Żydówkę, złożyła apelację, podkreślając, że wyrok był nienależycie uzasadniony.

Sarit Azoulay w grudniu złożyła odwołanie od wyroku Sądu Rabinicznego w Jerozolimie z 2012, który unieważnił konwersję jej matki z 1983. Ponieważ ortodoksyjny judaizm określa pochodzenie poprzez religię matki, sąd uznał, że Sarit nie jest w takim razie Żydówką.

Kobieta podkreśla, że urodziła się po konwersji swojej matki i została wychowana w żydowskiej tożsamości. Azoulay zaznacza, że złożyła apelację, aby jej własna córka została uznana za Żydówkę.

W Izraelu orzeczenia sądów rabinicznych są prawnie wiążące.