Świat utracony i mezuzy z tego domu

Zapraszamy do Żydowskiego Instytutu Historycznego na promocję albumu “Świat utracony. Żydzi polscy 1918-1939”, która odbędzie się 7 stycznia o godz. 18. Promocja publikacji połączona będzie z wernisażem wystawy, w ramach której pokazane zostaną fotografie pochodzące z albumu.

Album podzielony jest na rozdziały poświęcone m.in. życiu codziennemu, emigracji, antysemityzmowi czy kulturze i nauce. Autorzy publikacji tak o niej piszą: “Oddajemy w Państwa ręce album ukazujący świat, który po 1 września 1939 roku uległ zagładzie. Niemcy pod rządami Adolfa Hitlera rozpętując II wojnę światową skazały europejskich Żydów na niewyobrażalne cierpienia i śmierć, a wraz z ludźmi – niemal doszczętnie zniszczona została tworzona przez stulecia kultura materialna i duchowa narodu”.

MezuzaZTegoDomu

Dopełnieniem wystawy fotograficznej będzie kameralna ekspozycja „Mezuza z tego domu”, prezentująca dwanaście współcześnie odlanych w brązie śladów po mezuzach, które zarazem tworzą nowe mezuzy, nadające się do ponownego użycia. Jak piszą autorzy projektu „Mezuzy z tego domu”, Helena Czernek i Aleksander Prugar, „z jednej strony jest to sposób na ocalenie śladów po mezuzach, a z drugiej strony stworzenie na ich bazie nowych mezuz. Odlewy mają z tyłu miejsce na zwój. Wkładając do niego klaf i mocując w futrynie drzwi swojego domu, dajesz drugie życia tamtej mezuzie, która od lat nie istnieje […]. Na boku mezuzy wygrawerowany jest adres, z którego pochodzi.”

Odlewy uzyskano odciskając zagłębienia po mezuzach w dwunastu różnych miejscowości naszego kraju. Zdaniem pomysłodawców projektu ich nadrzędnym celem jest przywrócenie pamięci o miejscu i jego mieszkańcach.