Seminarium Centropy dla edukatorów

W imieniu Dyrekcji Żydowskiego Muzeum Galicja oraz Centropy zapraszamy do udziału w międzynarodowym seminarium “Dzieje Żydów a wykorzystywanie nowych technologii i opowiadanie o historii poprzez multimedia”.

Seminarium odbędzie się w dniach 8-10 kwietnia 2016 w Krakowie. Do udziału w seminarium organizatorzy zapraszają nie tylko edukatorów, pracowników rożnych placówek edukacyjno-kulturalnych, ale także dziennikarzy czy osoby pracujących w szeroko rozumianych mediach.

Kontakt: katarzyna.kotula(at)galiciajewishmuseum.org

Wstępny program seminarium:

Piątek, 8 kwietnia

15:30 Rejestracja uczestników

16:00 Prezentacja Centropy i Żydowskiego Muzeum Galicja: Edward Serotta, Fabian Ruehle, Katarzyna Kotula. Krótkie prezentacje doświadczonych nauczycieli na temat ich współpracy współpracy z Centropą.

16.30 Praca w pięcioosobowych grupach. Każdy przedstawia się, opisuje swoje metody nauczania o żydowskiej historii oraz prezentuje jedną pozycję ze strony internetowej Centropy (do przygotowania przed przyjazdem na seminarium!). Każda z grup wybiera następnie osobę, która przedstawi członków swojej grupy pozostałym uczestnikom.

17:30 Każda z grup przedstawia swoich członków pozostałym uczestnikom seminarium.

18.30 Spotkanie w Centrum Społeczności Żydowskiej JCC Kraków na tradycyjnej kolacji szabatowej.

19:00 Kolacja, wystąpienie Jonathana Ornsteina, dyrektora JCC Kraków.

21:00 Zakończenie pierwszego dnia. Powrót do hotelu.

Sobota, 9 kwietnia

8:30 Prezentacja strony internetowej Centropy: Fabian Ruehle i Edward Serotta.

8:45 Pokaz filmu Centropy „Żeby pamięć nie umarła” opowiadającego o pochodzącej z Krakowa Teofili Silberring. Po projekcji krótka dyskusja prowadzona przez Fabiana Ruehle, następnie dwie prezentacje polskich nauczycieli nt. „Jak można wykorzystać ten film podczas lekcji?”

9:30 Nauczyciele dzielą się na 5 małych grup (6-7 osób w każdej) i oglądają trzy filmy o osobach związanych z Polską: o Chai Lei Detinko z Równego, o Mieczysławie Weinrybie z Zamościa i Teofili Silberring z Krakowa. W oparciu o obejrzany film każda grupa wspólnie konstruuje pisemnie plan lekcji. Doświadczeni nauczyciele będą doradzać grupom oraz udzielać wskazówek.

10:30 Przerwa kawowa.

10:45 Wykład Konstantego Geberta „Historia polsko-żydowska w XX wieku”.

11:30 Dyskusja.

12:00 Obiad w Qubus Hotel.

13:15 Prezentacja aplikacji mobilnej o Teofili Silberring „Żeby pamięć nie umarła”: Edward Serotta i Katarzyna Kotula.

15:15 Wizyta w Żydowskim Muzeum Galicja. Powitanie uczestników przez dyrektora Muzeum Jakuba Nowakowskiego.

15:30 Zwiedzanie wystaw Żydowskiego Muzeum Galicja.

16:15 Przerwa kawowa w hotelu.

16:30 Dyskusja na temat sposobów wykorzystania aplikacji podczas zajęć lekcyjnych.

16:45 Prezentacja wyników pracy poszczególnych grup – omówienie planów lekcji stworzonych w oparciu o filmy o Chai Lei Detinko z Równego, o Mieczysławie Weinrybie z Zamościa i Teofili Silberring z Krakowa (każda grupa ma 5 minut na prezentację).

18:15 Zakończenie dnia.

Niedziela, 10 kwietnia

8:30 Prezentacja konkursu filmowego Centropy ,,Żydowska historia naszego miasta”: Fabian Ruehle wraz z polskim nauczycielem.

9:15 Polsko-niemieckie oraz polsko-ukraińskie projekty: prezentacja Kirstin Lakeberg i Beaty Gendek-Barhoumi „Współpraca ze szkołami w Niemczech: jak przygotować program wymiany?” oraz prezentacja Jacka Jarosa i Beaty Gendek-Barhoumi: „Letnia Akademia Centropy jako sposobność do nawiązania współpracy międzynarodowej”.

9:30 Przerwa kawowa.

10:00 Panel na temat sposobów nawiązywania współpracy międzynarodowej.

11:00 Zwiedzanie wystawy Centropy „Żydowscy świadkowie polskiego stulecia”, poświęconej polsko-żydowskim historiom rodzinnym. Po krótkim wprowadzeniu nauczyciele oglądają wystawę, recenzując osiem motywów.

11:45 Prezentacja „Jak używać wystawy w szkole” wraz z dyskusją.

12:15 Sesja podsumowująca „Czego się nauczyliśmy, jak wykorzystamy tę wiedzę?”– prowadzenie: Edward Serotta, Fabian Ruehle i Katarzyna Kotula

12:45 Obiad w hotelu.

13:30 Zakończenie seminarium.