Litwa opublikuje nazwiska współpracowników nazistów

„Museum of Genocide Victims, Vilnius, April 2015 (07)” autorstwa Ardfern - Praca własna. Licencja CC BY-SA 3.0 na podstawie Wikimedia Commons

Litewskie muzeum zapowiedziało, że opublikuje listę tysiąca nazwisk osób odpowiedzialnych za mordowanie Żydów w czasie wojny.

Terese Birute Burauskait, która prowadzi znajdujące się w Wilnie, Litewskie Centrum Badań nad Ludobójstwem i Oporem, zapowiedziała że ta instytucja w tym roku postara się wydać książkę zawierającą nazwiska “ponad tysiąca obywateli Litwy, którzy brali udział w Zagładzie”.

W 2012 muzeum kierowane przez Burauskait przekazało litewskim władzom listę 2055 osób prawdopodobnych sprawców, którzy brali udział w mordowaniu Żydów. Władze ani nie opublikowały tej listy, ani nie podjęły innych działań z tym związanych. Po trzech latach badań i weryfikacji, Burauskait zredukowała listę do tysiąca nazwisk. Teraz chce ją upublicznić.