O migracjach w Żydowskim Uniwersytecie Otwartym

24 lutego rusza semestr letni Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego. Tematem przewodnim semestru letniego 2015/16 są migracje. Program obejmuje 70 godzin akademickich, uzupełnionych o spotkania z ważnymi postaciami, dyskusje, pokazy filmów oraz wizyty w instytucjach kultury i spacery tematyczne.

Wykłady odbywają się w  środy w godzinach 17.30-20.30 i prowadzone są przez wybitnych specjalistów z Polski i zagranicy. Na zajęcia może zapisać się każdy! Studenci Uniwersytetu Warszawskiego po ukończeniu semestru i zdaniu egzaminu uzyskują 5 punktów ECTS w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich. Zajęcia odbywają się pod patronatem rektora Uniwersytetu Warszawskiego.  Zapisy trwają do 21 lutego!

CKJ1

O Żydowskim Uniwersytecie Otwartym:

Żydowski Uniwersytet Otwarty to interdyscyplinarne zajęcia z kultury żydowskiej, obejmujące wykłady i warsztaty skierowane do wszystkich, którzy zainteresowani są historią i kulturą żydowską i chcieliby pogłębić swoją wiedzę w zakresie filozofii, teatru, literatury, sztuk wizualnych. Zajęcia prowadzone przez wybitnych specjalistów z całej Polski i zagranicy, a grono współpracujących wykładowców jest regularnie poszerzane. Każdy semestr obejmuje inną tematykę, np. literaturę, teatr, muzykę, sztukę, judaizm itd. Takich zajęć nie oferuje żadna warszawska uczelnia!

CKJ2

Temat przewodni semestru 2015/2016: Migracje

Semestr letni 2015/2016 poświęcony zostanie tematowi migracji i wędrówki ludów. Naród żydowski od wieków wędrował i żył w warunkach diaspory. Obecność Żydów wzbudzała i wzbudza do dziś debaty na temat separacji, integracji i asymilacji; sami Żydzi równie często dyskutowali rozmaite kwestie sposobów organizacji życia codziennego oraz zachowania tradycji i kultury, pozostając mniejszością etniczną w krajach mniej lub bardziej im przychylnych. Wychodząc z założenia, że należy dziś podejmować rzeczową dyskusję na temat migracji i jej następstw, na zajęciach przedstawiona zostanie analiza tego zjawiska z perspektywy teorii antropologicznych. Poruszona będzie kwestia historycznego osadnictwa Żydów na ziemiach polskich i europejskich, oraz bardziej aktualnych zagadnień związanych z migracją do Izraela.

Wśród wykładowców w tym semestrze między innymi:
•    prof. dr hab. Wojciech Burszta (Uniwersytet SWPS), blok zajęć pt.: Świat jako globalna ekumena migracji
•    prof. Hanna Zaremska (UW), blok zajęć pt.: Żydowska diaspora w starożytności i średniowieczu
•    dr hab. Anna Michałowska-Mycielska (UW), blok zajęć pt.: Migracje ludności żydowskiej w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku
•    Yaron Karol Becker, blok zajęć pt.: Aspekty ideologiczne, geopolityczne i ekonomiczne imigracji (aliji) Żydów do Palestyny i państwa Izrael
•    dr Ewa Węgrzyn (UJ), blok zajęć pt.: Na ile polski jest Izrael? – Emigracje Żydów z Polski do Nowej Ojczyzny w XX wieku

Jak się zapisać?

Żeby zapisać się na zajęcia, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go drogą elektroniczną na adres: jidysz@shalom.org.pl. Opłata semestralna zwykła wynosi 150 zł, a opłata semestralna dla studentów, seniorów i słuchaczy UTW: 100 zł. Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem: http://www.jidyszland.pl/. Szczegóły i zapisy pod numerem tel. 22 40 991 00 lub pod adresem e-mail: jidysz@shalom.org.pl. Koordynatorką projektu jest Martyna Steckiewicz.
Formularz zgłoszeniowy: http://jidyszland.pl/wp-content/uploads/2015/12/%C5%BBUO-lato-2015-2016-ankieta-zg%C5%82oszeniowa.doc