Reduta Dobrego Imienia przeciwko prof. Grossowi

W związku z licznymi petycjami o pozbawienie prof. Jana Tomasza Grossa Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, kancelaria prezydenta RP zwróciła się do Ministra Spraw Zagranicznych, jako ustawowego wnioskodawcy, o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Zapytaliśmy w biurze kancelarii o treść tych petycji. Okazało się, że jest to akcja zorganizowana przez Redutę Dobrego Imienia.

“Jan Tomasz Gross to oszczerca wyjątkowo szkodliwy, który pod pozorem uprawiania pracy naukowej prowadzi kampanię zniesławień i zniewag przeciwko Polsce” – od takich słów zaczyna się petycja Reduty.

Dokument podpisało do tej pory ponad 40 tys. osób.

Prezydent, nawet jeśli podjął już decyzję w tej sprawie, to jej nie zdradza. “Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa sądowo-administracyjnego, definicja informacji publicznej obejmuje informację znajdującą się w posiadaniu podmiotu zobowiązanego do jej udostępnienia, odnoszącą się do istniejącego stanu rzeczy i do czynności już dokonanych przez organ, tzn. dotyczącą sfery faktów, a nie np. przyszłych działań organu w sprawach indywidualnych, jego niezmaterializowanych zamierzeń, idei, koncepcji, czy pomysłów. Jak wynika z powyższego, wnioskiem o udzielenie informacji może być objęte wyłącznie pytanie o określony stan istniejący w dniu udzielenia odpowiedzi. Mając na uwadze powyższe, uprzejmie informujemy, że pytanie w zakresie dotyczącym zamierzeń Urzędu, pozostaje poza regulacją ustawy z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015r. poz. 2058)” – informują urzędnicy kancelarii prezydenta.

Inne kampanie Reduty Dobrego Imienia to m.in. “Nie dla sprzedaży aborcyjnych pigułek” [chodzi o tzw. pigułki po], “Dziękujemy Ministrowi Piotrowi Glińskiemu za walkę z pornografią w Teatrze”, “Petycja do rządu PiS o inicjatywę ustawodawczą w sprawie ochrony życia od poczęcia”, “Stop finansowaniu in vitro z naszych pieniędzy”.