Konkurs na najlepsze prace o Żydach i Izraelu

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma ogłosił siódmą edycję, organizowanego co dwa lata, Konkursu im. Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu.

Oprawione prace konkursowe wraz z kompletem wymaganych dokumentów prosimy nadsyłać pocztą na adres:

Żydowski Instytut Historyczny
im. Emanuela Ringelbluma
ul. Tłomackie 3/5
00–090 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs im. Bałabana”

do 15 marca 2016 roku (za datę zgłoszenia pracy zostanie uznana data stempla pocztowego) lub też dostarczyć osobiście do sekretariatu Instytutu.

Szczegóły na stronie http://www.jhi.pl/blog/2016-01-22-vii-edycja-konkursu-im-majera-balabana