Pardes Festival 2016

Zapraszamy na 4 edycję PARDES FESTIVAL – 16-21 sierpnia 2016

Za trzy miesiące otwieramy dla Państwa Pardes Festival — Spotkania z Kulturą Żydowską w Kazimierzu Dolnym. W klimacie późnego lata, od 16 do 21 sierpnia, zapraszamy na bogaty, interdyscyplinarny program wydarzeń festiwalowych przybliżający wielokulturowe bogactwo Kazimierza Dolnego, odkrywający duchowe i materialne dziedzictwo Lubelszczyzny, Polski i Europy.

Cyklem, na który chcemy zwrócić Państwa uwagę, będzie prezentacja społeczności żydowskiej i dorobku jej kultury wpisanej w historię i przestrzeń kilku wybranych miast: Lublina, Łodzi, Poznania, Leszna, a także najmniejszego miasta wojewódzkiego okresu międzywojnia — Nowogródka.
I choć program festiwalu koncentruje się na spuściźnie, jaką pozostawiła po sobie społeczność żydowska, to i tego roku zapraszamy na spotkanie z inną mniejszością etniczną zamieszkującą Polskę. Wyruszymy w podróż śladami Łemków, których dziedzictwo stało się ważnym elementem krajobrazu kulturowego Polski. Zapowiada się wiele atrakcji!

Formuła wydarzeń festiwalowych i dopełniających je otwartych dyskusji ze znakomitymi prelegentami, artystami, ekspertami w obszarze wielokulturowości tworzy przestrzeń do refleksji nad uprzedzeniami i stereotypami, budując platformę dialogu międzykulturowego.

Zachęcamy do odwiedzania naszego facebooka: https://www.facebook.com/PardesFestival

Organizator: Fundacja Spichlerz Kultury

Autorka oprawy graficznej Pardes Festival 2016: Antonina Konopelska