30. posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej

Projekty nowej siedziby Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, nowe Centrum Obsługi Odwiedzających, a także konserwacja murowanych baraków na terenie byłego obozu Birkenau, to niektóre z tematów obrad Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. 30. posiedzeniu MRO, które odbyło się w Oświęcimiu 24 i 25 maja, przewodniczyła prof. Barbara Engelking.

Podczas posiedzenia dyrektor Muzeum dr Piotr M.A. Cywiński podsumował najważniejsze działania w Miejscu Pamięci Auschwitz, które miały miejsce od ostatniego posiedzenia Rady. Mówił on m.in. o rekordowej frekwencji w roku 2015, w którym Miejsce Pamięci odwiedziło 1,72 tysięcy osób, a także o wyzwaniach związanych z ogromną liczbą pielgrzymów, którzy przyjadą w ramach Światowych Dni Młodzieży. Dyrektor podkreślił także znaczenie wizyty papieża Franciszka, który odwiedzi były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady 29 lipca 2016 r.

Piotr Cywiński mówił także o projektach edukacyjnych realizowanych przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, m.in. o międzynarodowej konferencji „Pamięć w nas ciągle niedojrzała…”, sesjach edukacyjnych poświęconych II transportowi warszawskiemu oraz wysiedleniom Polaków związanych z rozbudową KL Auschwitz, projekcie filmów edukacyjnych skierowanych dla niesłyszących odwiedzających z Polski, nowych lekcjach internetowych o ucieczkach oraz o ruchu oporu w KL Auschwitz, o aplikacji „Remember” skierowanej do mediów w celu zapobiegania używania frazy „polski obóz zagłady”, a także o wyjazdach edukatorów Miejsca Pamięci do Instytutu Yad Vashem.

Dyrektor Cywiński podkreślił wagę, jaką dla prowadzenia edukacji w autentycznym Miejscu Pamięci będzie miało utworzenie nowej siedziby MCEAH w budynku tzw. Starego Teatru położonego w bezpośrednim sąsiedztwie byłego obozu Auschwitz I. Wniosek na dofinansowanie całego projektu ze środków Unii Europejskiej został złożony w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. – Mam ogromną nadzieję, że za ok. 3 lata będziemy mogli się spotkać już w nowym, nowoczesnym budynku Centrum Edukacji – podkreślił dyrektor Cywiński.

O pełnym wsparciu dla projektu adaptacji budynku tzw. Starego Teatru na siedzibę MCEAH, jak i utworzenia nowej wystawy głównej Muzeum Auschwitz ze strony MKiDN zapewnił jeszcze w marcu podczas pierwszego posiedzenia Rady MCEAH wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

Dyrektor Piotr Cywiński w swoim sprawozdaniu mówił również o nowych publikacjach wydawnictwa Muzeum, postępie prac nad nową wystawą główną Muzeum, a także o dynamicznym rozwoju w sferze konserwacji w Miejscu Pamięci, związanym ze wsparciem finansowym płynącym z Fundacji Auschwitz-Birkenau i realizacją Globalnego Planu Konserwacji.

Podczas posiedzenia członkowie MRO zobaczyli poddawane kompleksowej konserwacji dwa murowane baraki więźniarskie na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. Baraki oznaczone numerami 7 i 8 znajdują się w najstarszej części – sektorze BIb. Prace te mają charakter bezprecedensowy w skali światowej, ponieważ tego rodzaju obiekty jeszcze nigdy nie były objęte pełnym programem konserwatorskim. Zabiegom poddawany jest każdy element konstrukcji i wyposażenia, dzięki czemu będą one mogły być w przyszłości udostępnione odwiedzającym Miejsce Pamięci.

Konserwacja baraków murowanych finansowana jest przez Fundację Auschwitz-Birkenau, której celem jest wsparcie wieloletniego programu konserwacji terenów i pozostałości po byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz.

Podczas posiedzenia omawiano również sytuację w Miejscach Pamięci istniejących na terenach innych byłych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i ośrodków zagłady. Mówiono m.in. o pracach zabezpieczających, konserwatorskich, nowych inwestycjach, a także działaniach edukacyjnych w Chełmnie nad Nerem, sytuacji na terenie dawnego obozu w Płaszowie, postępie prac nad realizacją nowego upamiętnienia w Sobiborze, a także planach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczących Miejsca Pamięci w Treblince.