Promocja książki o Janie Karskim

Kielce, Planty 7

Zapraszamy 8 czerwca (środa) o godz. 17.00 do Instytutu Kultury Spotkania i Dialogu (ul. Planty 7) na uroczystą promocję książki „Jan Karski – świadek, emisariusz, człowiek” wydaną przez Towarzystwo Naukowe KUL. Gości przywitają i w temat wprowadzą prof. dr hab. Jacek Żurek (KUL) i Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego. O książce mówić będą red. Marian Turski („Polityka”), Bogdan Białek i ks. prof. dr hab. Alfred Wierzbicki (KUL).

Promocji książki towarzyszyć będzie otwarcie wystawy „Łódź Jana Karskiego”, którą prezentujemy kieleckiej publiczności dzięki uprzejmości i współpracy z Muzeum Miasta Łodzi.

Rok 2014 został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej rokiem Jana Karskiego (właściwe nazwisko – Jan Kozielewski). Fakt ten sprawił, że nie tylko w publicznej debacie, ale również w dyskursie naukowym ten kurier i emisariusz polskiego Rządu na Wychodźstwie zaistniał na nowo. Okazało się, iż badania nad życiem i różnorodną działalnością Karskiego wymuszają zastosowanie zróżnicowanych metodologii. Jako nietuzinkowa postać interesuje on bowiem nie tylko historyków, lecz także literaturoznawców, filmoznawców, a nawet pedagogów. Pełna analiza dzieła Karskiego wymaga więc spojrzenia interdyscyplinarnego. Monografia Jan Karski – świadek, emisariusz, człowiek, wydana w roku 2015 przez Towarzystwo Naukowe KUL w ramach serii „Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej”, pod redakcją Agnieszki Kasperek, Agnieszki Żmudy i Sławomira Jacka Żurka, jest zbiorem rozpraw naukowych, których autorzy reprezentują różne dziedziny nauki i różne ośrodki akademickie w Polsce i zagranicą – w Niemczech, Francji, Włoszech, Szwecji, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

(Ze Wstępu do książki „Jan Karski-świadek, emisariusz, człowiek”)

Jan Karski – świadek, emisariusz, człowiek jest zbiorem szesnastu artykułów naukowych. Ich różnorodność pozwala na zaprezentowanie postaci Jana Karskiego w wielu wymiarach badawczych – od historii począwszy poprzez antropologię kultury aż po literaturoznawstwo. […] wnosi do dyskursu naukowego wiele nowych ustaleń.

dr hab. Daniel Kalinowski, prof. AP

Na promocję książki zapraszają organizatorzy: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Towarzystwo Naukowe KUL, Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL, Stowarzyszenie im. Jana Karskiego.