Marsz Pamięci w Warszawie

Warszawskie getto

22 lipca 1942 roku Niemcy rozpoczęli deportację mieszkańców warszawskiego getta do Treblinki. Trwająca niespełna 2 miesiące brutalna akcja likwidacyjna doprowadziła do śmierci 300 tysięcy Żydów z Warszawy i okolicznych miejscowości.

Tegoroczny, piąty już Marsz Pamięci 22 Lipca w sposób szczególny dedykujemy lekarzom i personelowi medycznemu, wszystkim niosącym pomoc potrzebującym w czasach „nadludzkiej medycyny”. Chcemy upamiętnić pracowników służby zdrowia getta, którzy do końca pozostali przy swoich pacjentach, a kiedy nie było już dla nich nadziei, stali się dla nich „dawcami cichej śmierci”.

Aby oddać cześć wszystkim Ofiarom uwięzionym w największym getcie Europy spotykajmy się 22 lipca o godz. 17.00 pod pomnikiem Umschlagplatz (ul. Stawki róg Dzikiej).

Marsz zakończy się pod dawnym szpitalem dziecięcym Bersohnów i Baumanów przy ulicy Śliskiej.

Partnerami Marszu Pamięci są: Urząd Dzielnicy Wola, Urząd Dzielnicy Śródmieście oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Organizator: Żydowski Instytut Historyczny