Wybrano najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu

Żydowski Instytut Historyczny przyznał nagrody za najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu. Jury VII Konkursu im. Majera Bałabana pod przewodnictwem prof. Andrzeja Żbikowskiego przyznało pięć nagród oraz siedem wyróżnień.

Od 25 lat Żydowski Instytut Historyczny organizuje konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu. Co dwa lata spośród kilkudziesięciu młodych naukowców wyłania sześcioro najlepszych laureatów. Nazwiska wielu z nich są dziś dobrze znane i wysoko cenione w świecie nauki, nie tylko w Polsce.

Na tegoroczną edycję konkursu nadesłano 34 prace (17 prac doktorskich i 17 magisterskich) reprezentujące rozmaite dziedziny humanistyki: historii, sztuki, architektury, muzealnictwa, literaturoznawstwa, socjologii, teatrologii i prawa.

Jury VII Konkursu pod przewodnictwem prof. Andrzeja Żbikowskiego przyznało pięć nagród oraz siedem wyróżnień. Postanowiono nie przyznawać trzeciej nagrody w kategorii prace magisterskie.

Patronat nad tegoroczną edycją konkursem objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ambasada Izraela.

W KATEGORII NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE

I NAGRODA

mgr Daniel Slomka – (Uniwersytet Warszawski) za pracę “Israeli High-School Delegations to Poland and National Identity”. Promotor prof. Szewach Weiss.

II NAGRODA

mgr Maria Ferenc – (Uniwersytet Warszawski) za pracę “Przemiany relacji rodzinnych oraz sposobów funkcjonowania rodziny w sytuacji kryzysowej na podstawie świadectw i dokumentów osobistych z getta warszawskiego”. Promotor prof. Barbara Engelking.

I WYRÓŻNIENIE

mgr Natalia Brajner – (Uniwersytet Jagielloński) za pracę Afektywny potencjał milczenia we współczesnym teatrze. Na przykładzie Dybuka An-skiego w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego. Promotor prof. dr hab. Jacek Popiel.

II WYRÓŻNIENIE

mgr Karolina Wróbel – (Uniwersytet Warszawski) za pracę “Zwierzęta w getcie warszawskim. Inna wersja historii”. Promotor dr hab. Paweł Rodak, prof. UW.

III WYRÓŻNIENIE

mgr Karolina Szulejewska – (Uniwersytet Warszawski) za pracę “Pomnik Pomordowanych Żydów Europy. Przyczynek do analizy niemieckiej pamięci o Holokauście”. Promotor dr Iwona Kurz.

W KATEGORII NAJLEPSZE PRACE DOKTORSKIE

I NAGRODA

dr Kamil Kijek – (Instytut Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk) za pracę “Świadomość i socjalizacja polityczna ostatniego pokolenia Żydów Polskich w II Rzeczypospolitej”. Promotor prof. dr hab. Anna Landau-Czajka.

II NAGRODA

dr Marek Tuszewicki – (Uniwersytet Jagielloński) za pracę “Wierzenia i praktyki ludności żydowskiej na ziemiach polskich przełomu XIX i XX wieku”. Promotor dr hab. Leszek Hońdo.

III NAGRODA

dr Magdalena Bendowska – (Université Paris 8, Ecole Doctorale 31) za pracę “Rozwój drukarstwa hebrajskiego w Amsterdamie w XVII w. wobec upadku oficyn żydowskich”. Promotor prof. Gideon Kouts.

I WYRÓŻNIENIE

dr Piotr Grącikowski – (Uniwersytet Wrocławski) za pracę “Portret przedwojennej etnografki żydowskiej Reginy Lilientalowej”. Promotor prof. dr hab. Marcin Wodziński.

II WYRÓŻNIENIE

dr Jacek Małczyński – (Uniwersytet Wrocławski) za pracę “Krajobrazy Zagłady. Przyroda w przedstawieniach i miejscach pamięci Holocaustu”. Promotorzy: prof. dr hab. Stefan Bednarek i dr hab. Ewa Domańska, prof. UAM.

III WYRÓŻNIENIE

dr Anna Rataj – (Uniwersytet Jagielloński) za pracę “Sąd Najwyższy Izraela jako sąd konstytucyjny”. Promotor prof. dr hab. Piotr Tuleja.

IV WYRÓŻNIENIE

dr Alicja Maślak—Maciejewska – (Uniwersytet Jagielloński) za pracę “Z dziejów judaizmu w XIX-wiecznym Krakowie – tożsamość, poglądy religijne i instytucje środowiska Żydów postępowych”. Promotorzy: dr hab. Michał Galas i dr Rachel Manekin.