Życzenia prezydenta na Rosz Haszana

Prezydent Andrzej Duda w Muzeum Historii Żydów Polskich, 3.03.2016

Szanowni Państwo!

„Abyście byli zapisani na dobry rok!” – tak pozdrawiają się Żydzi w pierwszy dzień miesiąca tiszri. Od tysiąca lat słowa te rozbrzmiewają także na ziemi Polin, zamieszkiwanej razem przez nasze narody. Z radością przyłączam się do życzeń, które składają sobie Państwo z okazji rozpoczęcia żydowskiego nowego roku. Niechaj przyniesie on społeczności żydowskiej w Polsce wiele dobra, zdrowia, spokoju i wszelkiej pomyślności.

Wszystkim Państwu z serca życzę, „abyście byli zapisani na dobry rok”.

Z wyrazami szacunku,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda