Uniwersytet Hebrajski zaakceptuje maturę z Autonomii Palestyńskiej

Uniwersytet Hebrajski, fot. Milan.sk - Praca własna, CC BY-SA 3.0

Uniwersytet Hebrajski jest pierwszą izraelską uczelnią wyższą, która będzie uznawać wyniki testów kończących szkołę średnią, przeprowadzanych w Autonomii Palestyńskiej. Ma to zachęcić do studiowania młodzież ze Wschodniej Jerozolimy.

Do tej pory absolwenci palestyńskich szkół średnich mogli studiować na Uniwersytecie Hebrajskim w ramach programu uzupełniającego przed podjęciem właściwych studiów lub po przejściu egzaminów psychometrycznych.

Kurs przygotowujący do studiów został uruchomiony na Uniwersytecie dwa lata temu. W ubiegłym roku ukończyło go 67 Palestyńczyków.

Teraz ustalono, że każdy, kto uzyska 90 punktów na maturze przeprowadzonej w Autonomii, będzie mógł rozpocząć studia na większości kierunków na Uniwersytecie Hebrajskim. Na kilka kierunków wymagane jest uzyskanie 95 punktów.