IPN wróci do sprawy Jedwabnego?

„Stosunki polsko-żydowskie w latach 1918-1968” to nowy projekt prowadzony przez Instytut Pamięci Narodowej. Jego elementem jest m.in. „Indeks Polaków zamordowanych i represjonowanych za pomoc Żydom”. Instytut przyjrzy się też zbrodni w Jedwabnem i pogromowi kieleckiemu – zapowiedział cytowany przez PAP szef Biura Badań Historycznych IPN dr hab. Mirosław Szumiło.

„Indeks Polaków…” sporządzany jest we współpracy z Fundacją Polsko-Niemieckie Pojednanie. Powstaną również monografie mówiące o Polakach pomagających Żydom w poszczególnych regionach kraju. IPN wyda też „Dziennik” Hansa Franka.

„W przypadku Jedwabnego uważam, że warto przeanalizować szerszy kontekst tego, co tam się stało. Nie wszystko zostało wyjaśnione do końca” – mówi PAP Mirosław Szumiło. Podkreśla też, że jako naukowiec jest za przeprowadzeniem ekshumacji w Jedwabnem. „Ale jednocześnie nie możemy lekceważyć stanowiska środowisk żydowskich i ich obiekcji natury religijnej, chociaż warto zauważyć, że w tej kwestii sami Żydzi są też podzieleni” – mówi.