Obrady ws. utworzenia nowego Muzeum-Miejsca Pamięci w Sobiborze

fot. Danuta Matloch/MKiDN

Komunikat Komitetu Sterującego międzynarodowego projektu utworzenia nowego Muzeum-Miejsca Pamięci na terenie byłego nazistowskiego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze.

12-13 czerwca br. odbywa się 10. posiedzenie Komitetu Sterującego międzynarodowego projektu utworzenia nowego Muzeum-Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze. Członkami Komitetu są przedstawiciele Holandii, Izraela, Słowacji i Polski. Obradom przewodniczy Jarosław Sellin, Sekretarz Stanu w MKiDN.

Podczas posiedzenia omawiane są kwestie dotyczące kształtu architektonicznego upamiętnienia, którego budowa już się rozpoczęła. W czerwcu br. zabezpieczona zostanie polana z grobami masowymi, a do końca bieżącego roku zakończony zostanie pierwszy etap budowy muzeum.

Ważną kwestią dyskutowaną przez Komitet jest sprawa finansowania projektu. Komitet rozważał sprawę przyjęcia oferty RFN, z uznaniem przyjmując perspektywę włączenia się Niemiec w finansowanie projektu.

Posiedzenie Komitetu wypada w roku 75. rocznicy Aktion Reinhardt, w ramach której nazistowskie Niemcy zaplanowały i przeprowadziły eksterminację ponad 2 milionów polskich Żydów. Jednym z ośrodków zagłady w ramach tego działania był Sobibór, w którym poza Żydami – obywatelami Polski, mordowano także Żydów z Holandii, Słowacji i innych państw.