“Co to jest kabała?” – wykład w muzeum Polin

Muzeum Polin, fot. M. Starowieyska

Kabała należy do najważniejszych nurtów mistycznych judaizmu. Jej źródłem jest przekonanie, że podstawowe pisma judaizmu w tym Tora, zawierają ukryte znaczenia. Ich poznanie nie tylko pozwala na pełniejsze zrozumienie przekazu Stwórcy lecz również umożliwia oddziaływanie na losy świata.

O różnych aspektach kabały, odmienności jej nurtów opowie prof. Mosze Idel – wybitny znawca mistycyzmu żydowskiego, emerytowany profesor Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, a obecnie wykładowca Centrum Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor kilkuset publikacji wydanych również w języku polskim, m.in. “Kabała. Nowe perspektywy”, Kraków 2006.

Wykład w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym na język polski, odbędzie się w muzeum Polin 29 czerwca (czwartek) o godz. 18.

Wstęp wolny.

Portal Jewish.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

Spotkanie odbywa się w ramach programu GEOP. Program GEOP finansuje pobyty badawcze dla doktorantów i postdoktorantów, seminaria, wykłady gościnne, konferencje oraz warsztaty. Program jest skierowany do naukowców w różnych stadiach kariery oraz przedstawicieli różnych dziedzin, w tym historii, nauk politycznych, literatury, historii sztuki, muzykologii, teatrologii, filozofii, religii, socjologii, antropologii i prawa.

Misją programu Global Education Outreach Program (GEOP) jest promowanie studiów nad historią i kulturą Żydów polskich na arenie międzynarodowej poprzez wspieranie badań i wymiany naukowej. Dzięki współpracy z ośrodkami akademickimi i badawczymi w Polsce, Europie, Ameryce Północnej, Izraelu, Rosji i Australii Muzeum POLIN jest prężnie rozwijającym się centrum debaty naukowej i wiedzy.

Program GEOP możliwy jest dzięki wsparciu Fundacji Taubego na rzecz Życia i Kultury Żydowskiej, The William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.