Film dokumentalny na 70. rocznicę utworzenia Muzeum Auschwitz

Fot. Filmoteka Narodowa

“Pamięć – Świadomość – Odpowiedzialność” to tytuł filmu dokumentalnego przygotowanego wspólnie przez Telewizję Polską S.A. oraz Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w związku z 70. rocznicą utworzenia Muzeum. Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego.

Film opowiada o historii powstania Muzeum w 1947 r., ale też ukazuje wyzwania współczesnego Miejsca Pamięci, które chroni pamięć o ofiarach niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady, edukuje o historii obozu ludzi z całego świata, a także dba o to, aby autentyzm poobozowych pozostałości przetrwał kolejne dekady.

Premiera będzie miała miejsce na antenie TVP Kraków, 2 lipca o godzinie 19.15.

– Niezwykle istotne jest dla nas to, że w tym filmie o Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau opowiadają osoby, które poświęcają temu miejscu bardzo wiele swojego czasu, pracownicy Muzeum. To ich zasługą jest to, że dziś jesteśmy uznawani za jedno z najważniejszych muzeów na świecie. Historycy, edukatorzy, konserwatorzy, archiwiści, osoby zajmujące się Zbiorami, czy publikacjami opowiadają, jakie wyzwania, a także jaka odpowiedzialność towarzyszy ich codziennej pracy, która służy jednemu – misji zachowania pamięci o wszystkich, którzy cierpieli w tym miejscu, a także uczenia kolejnych pokoleń o niebezpieczeństwach, do których doprowadzić mogą zorganizowana ideologicznie nienawiść, pogarda, rasizm, czy antysemityzm – powiedział dyrektor Muzeum dr Piotr M. A. Cywiński.

– Dzięki współpracy z Telewizją Polską, która posiada w swoich archiwach bardzo wiele materiałów związanych z wieloma wydarzeniami z historii samego Muzeum, m.in. zdjęcia z otwarcia w 1947 r., czy dokumentację wielu wizyt oficjalnych delegacji, udało się też opowiedzieć ogromnym wysiłku byłych więźniów w to, aby – nawet w trudnych latach stalinizmu – utworzyć na terenach poobozowych Miejsce Pamięci, a także pierwszych muzealnych wystawach, rozpoczęciu prac badawczych, czy wydawniczych – dodał Piotr Cywiński.

Pomysłodawcą projektu ze strony TVP Kraków był Marek Szczepanek, film wyreżyserowała Ewa Święs-Kucybała, a kierownikiem projektu była Maria Guzy. Po premierze telewizyjnej film zostanie opublikowany na stronie internetowej Muzeum.

– Słowa pamięć, świadomość i odpowiedzialność najlepiej określają pełną poświęcenia pracę wielu ludzi dla zachowania tego strasznego dziedzictwa ludzkości. 70. rocznica powstania Muzeum jest okazją, żeby o tym przypomnieć – powiedziała Ewa Święs-Kucybała. – W 1979 r. obóz Auschwitz-Birkenau został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako dowód nieludzkiej, okrutnej i metodycznej próby odmówienia prawa do godności ludzkiej grupom uznanym za podludzi, która doprowadziła do ich systematycznego mordowania. To miejsce to memento dla całej ludzkości – dodała.

2 lipca 1947 r. ustawą polskiego Sejmu na obszarze dwóch zachowanych części obozu: Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau utworzono Muzeum. Miejsce Pamięci obejmuje obszar dwóch zachowanych części obozu Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau, w sumie 191 hektarów, z czego na Auschwitz I przypada 20 ha, a na Auschwitz II Birkenau 171 ha. W 1979 r. miejsce to wpisano na Listę Obiektów Światowego Dziedzictwa UNESCO. Współczesne Miejsce Pamięci to przede wszystkim ośrodek edukacji o Auschwitz, Szoa, Porajmos, ludobójstwie i prawach człowieka. To także m.in. Zbiory, Archiwa oraz ośrodek naukowy, konserwatorski i wydawniczy. W 2016 r. Muzeum odwiedziło ponad 2 miliony osób, co jest rekordem w jego 70-letniej historii.