UNESCO poparło palestyńską rezolucję

Podczas posiedzenia Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie po raz kolejny w tym tygodniu przegłosowano antyizraelską rezolucję, zgodnie z którą Hebron oraz Grota Patriarchów są częścią zagrożonego dziedzictwa palestyńskiego. Dwanaście krajów głosowało za, trzy przeciw, sześć wstrzymało się od głosu.

– Próba zaprzeczenia związków Izraela i Hebronu jest haniebna i pozbawia UNESCO resztek wiarygodności. Oddzielanie Izraela od miejsca pochówków ojców i matek Izraela to akt agresji przeciw narodowi żydowskiemu – oświadczył Danny Danon, izraelski ambasador ONZ.

– To głosowanie jest sukcesem ofensywy dyplomatycznej Palestyny – stwierdził Riyad al-Maliki, minister spraw zagranicznych Autonomii Palestyńskiej.

Grota Patriarchów została zakupiona przez Abrahama jako miejsce spoczynku jego żony Sary. Zgodnie z przekazem Księgi Rodzaju spoczywają tam Abraham, Icchak z Rebeką oraz zmarły w Egipcie Jakub. Od XIII wieku do 1967 roku, kiedy to Hebron został zdobyty w wojnie 6-dniowej przez Izrael, do groty mieli zakaz wstępu zarówno chrześcijanie, jak i Żydzi.