Zdaniem Sądu Najwyższego gminy żydowskie powinny przyjmować obcokrajowców

Synanoga Tempel w Krakowie, fot. Zygmunt Put Zetpe0202 - Praca własna, GFDL

Gminy Wyznaniowe Żydowskie w Polsce powinny w swoje szeregi przyjmować osoby, które nie mają polskiego obywatelstwa – uznał Sąd Najwyższy. Wymóg posiadania polskiego obywatelstwa zapisany jest w ustawie z 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w RP.

Art. 2 ust. 1 wspomnianej ustawy stanowi, że “gminy żydowskie zrzeszają pełnoletnie osoby wyznania mojżeszowego, posiadające obywatelstwo polskie, zamieszkałe na terytorium RP”. Większość innych wspólnot wyznaniowych w Polsce nie ma ustawowego zapisu dotyczącego obywatelstwa.

Do sądu w tej sprawie wystąpił, mieszkający w Krakowie, Jonathan W., który argumentował, że bez członkostwa w GWŻ nie może otrzymać, dozwolonego prawem, zwolnienia z pracy na czas świąt żydowskich. To ograniczało jego swobodę wyznawania religii. Krakowski sąd zwrócił się w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego. Ten nie wydał wyroku, ale zwrócił się do Sejmu z informacją, że wymóg posiadania polskiego obywatelstwa “jest sprzeczny z polskim porządkiem prawnym”. Ustawa jednak do dziś nie została znowelizowana.

Z tego też powodu krakowskie sądy oddaliły wniosek Jonathana W. Sprawę rozpatrywał Sąd Najwyższy, który poprzednie wyroki uchylił, podkreślając, że wymóg obywatelstwa jest niekonstytucyjny.