„Lud bez ziemi?” – żydowskie nacjonalizmy i europejskie państwa narodowe

Centrum Kultury Jidysz (Warszawa, ul. Andersa 15) zaprasza na pierwsze seminarium towarzyszące semestrowi zimowemu Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego.

Seminarium „Lud bez ziemi?” – żydowskie nacjonalizmy i europejskie państwa narodowe odbędzie się 29 października (niedziela) o godz. 11:00. Towarzyszy ono bieżącemu semestrowi Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego poświęconemu problematyce nacjonalizmów, ale jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych tą tematyką tak w wymiarze historycznym, jak i współczesnym (i nie tylko w kontekście żydowskim).

Seminarium będzie miało formułę wykładu połączonego z dyskusją nad zaproponowanymi przez prowadzącego krótkimi tekstami, które stanowić mają punkt wyjścia dla dyskusji nad szerszą tematyką seminarium.

Prowadzący: Joseph Grim Feinberg – antropolog i filozof, pracownik Instytutu Filozofii Czeskiej Akademii Nauk, autor prac na temat nacjonalizmu, idei „ludu/narodu”, teorii krytycznej, pieśni rewolucyjnych. Jego książka „The Paradox of Authenticity” ukaże się wiosną 2018 nakładem University of Wisconsin Press. Jest również publicystą współpracującym z różnymi mediami, m.in. w „Political Critique”. Jego teksty ukazywały się po angielsku, czesku, słowacku, niemiecku i polsku.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod adresem: ckj@jidysz.org.pl Po rejestracji otrzymają one lektury na seminarium.

UWAGA! Seminarium odbywa się w języku angielskim, wymagana jest co najmniej bierna znajomość języka.