Prokuratura zaskarża zwrot mienia na rzecz GWŻ w Krakowie

Synanoga Tempel w Krakowie, fot. Zygmunt Put Zetpe0202 - Praca własna, GFDL

Prokuratura w Krakowie zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 23 decyzje komisji regulacyjnej dotyczące zwrotu mienia Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie. Jeżeli dojdzie do uchylenia tych decyzji, miasto odzyska nieruchomości o wartości kilkudziesięciu milionów zł.

Sprawy dotyczące zwrotu mienia gminom żydowskim rozpatruje komisja regulacyjna ds. gmin wyznaniowych żydowskich. Dotyczą one wyłącznie mienia gminnego, a nie własności prywatnej. Prokuratura nie stwierdziła przypadków korupcji, ale “błędy prawne”. Odzyskane przez GWŻ mienie należało do organizacji żydowskich, które nie były zarejestrowane jako związki wyznaniowe o charakterze religijnym. Dlatego, zdaniem prokuratury, nie powinna się nimi zajmować komisja regulacyjna.

Decyzje w sprawie zwrotu tych nieruchomości podjęto w latach 2001-2002.

“Krakowska Gmina Wyznaniowa Żydowska złożyła w sumie 50 wniosków o zwrot nieruchomości; postępowania w sprawie 42 z nich zostały zakończone. Osiem spraw jest jeszcze w biegu, prawdopodobnie zostaną rozpoznane w listopadzie. Przystąpi do nich prokuratura – do udziału w tych posiedzeniach zgłosił się już prokurator” – informuje prok. Włodzimierz Krzywicki.

Sprawę tę bada zespół złożony z 7 prokuratorów i 2 funkcjonariuszy policji.

Przyjrzenie się krakowskiej reprywatyzacji zlecił Prokurator Generalny i Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Co dalej z kamienicami krakowskich Żydów?