Edelman i Kaczmarski. Zmiany nazw ulic w Warszawie

Kolejnych 47 stołecznych ulic zmienia swoich patronów. Nie będzie już ulic Józefa Lewartowskiego i Hanki Sawickiej.

To efekt ustawy z dn. 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki.

Obowiązek wprowadzenia postanowień ustawy ciążył na samorządach, które dostały na to czas do 2 września 2017 r. W Warszawie jednak części nazw nie zmieniono. W dyskusjach radnych pojawiały się wątpliwości, czy istnienie na przykład ul. Armii Ludowej jest rzeczywiście formą propagowania komunizmu. Nie bez znaczenia był fakt, że wprowadzenie nowego nazewnictwa spowoduje konieczność wymiany tysięcy dokumentów przez mieszkańców i przedsiębiorców.

W piątek zarządzenie w tej sprawie wydał wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera. Ogłosił zmiany nazw 47 warszawskich ulic i zapowiedział kolejne.

Ulicy biegnącej za Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN przestanie patronować Józef Lewartowski (właśc. Aron Josł Finkelstein) – zamordowany w 1942 r. działacz Komunistycznej Partii Polski i Polskiej Partii Robotniczej, założyciel Bloku Antyfaszystowskiego w warszawskim getcie. Teraz będzie to ulica Marka Edelmana.

Pozostaje otwarte pytanie co stanie się z sjenitowym blokiem poświęconym J. Lewartowskiemu, stanowiącym jeden z punktów Traktu Pamięci Męczeństwa i Walki Żydów w Warszawie. Wcześniej gorące spory wywołało usunięcie tablicy pamiątkowej z budynku przy ul. Ogrodowej 10/26, w którym J. Lewartowski mieszkał do 1942 roku.

Ulice tracą także inni żydowscy komuniści: Mieczysław Ferszt, Henryk Sternhel, Hanna Sawicka (właśc. Hanna Krystyna Szapiro), Edward Efraim Fondamiński oraz Helena Kozłowska (właśc. Bela Frisz).

W Warszawie pojawi się ul. Rodziny Ulmów, a ul. Modzelewskiego stanie się ul. Jacka Kaczmarskiego – barda antykomunistycznej opozycji, syna ocalałej z Zagłady Anny Ireny Trojanowskiej-Kaczmarskiej.

Lista_z_nazwami_ulic

#