Konkurs biblijny Chidon HaTanach

JCC Warszawa zaprasza młodzież żydowską w wieku 14-18 lat do udziału w tegorocznej polskiej edycji międzynarodowego konkursu biblijnego Chidon HaTanach, która odbędzie się w niedzielę, 4 lutego 2018 o godzinie 15:00 w JCC.

Nagrodą w pierwszym etapie konkursu jest dwutygodniowy pobyt w Izraelu i możliwość reprezentowania Polski podczas etapu finałowego w Izraelu, który odbędzie się w dniach 10 – 22 kwietnia 2018.

Test konkursowy przygotuje i będzie sprawdzał rabin Oriel Zaretsky.

Materiał obowiązujący do krajowego etapu konkursu jest następujący:
• Księga Rodzaju 24, 44, 49
• Księga Wyjścia 1, 2, 3
• Księga Sędziów 3, 4, 13, 14

Organizatorzy przewidują możliwość udziału w konkursie osób, które nie mieszkają w Warszawie. Będzie można to zrobić za pośrednictwem lokalnych szkółek niedzielnych.

Zapisy do 30.01.2018: chidon@jccwarszawa.pl