Jad Waszem uhonorował dziś Polaków ratujących Żydów w czasie wojny

Jad Waszem, fot. Godot13 - Praca własna, CC BY-SA 3.0

Izraelski Instytut Jad Waszem wręczył dziś pośmiertnie medale trójce Polaków, Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Otrzymali je Sabina Perzyna, jej mąż Jan Dziadosz i ich syn Aleksander Dziadosz. Odznaczenie odebrała ich córka, Alicja Mularska.

Rodzina Dziadoszów w czasie wojny mieszkała w miejscowości Modliborzyce niedaleko Janowa Lubelskiego. W swoim gospodarstwie ukrywali Felka Tojtmana, którego znali sprzed wojny, i Alberta Spivaka, który walczył w polskiej armii i dwukrotnie uciekł Niemcom. Tojtman i Spivak mieszkali u Dziadoszów dopóki sami nie postanowili dołączyć do partyzantki. Przebywając już w lesie, kilkukrotnie przychodzili do ukrywających ich wcześniej Polaków po pomoc. Obaj przeżyli wojnę, po której wyjechali z Polski.

Uroczystość wręczenia medalu odbyła się dzisiaj w Jad Waszem. Wziął w niej udział Piotr Kozłowski, charge d’affaires polskiej ambasady w Izraelu, który w swoim przemówieniu nie wspomniał o ostatnich sporach dotyczących nowelizacji ustawy o IPN.