Zaproszenie na konferencję “Niepodległa wielokulturowa” w Dukli

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej „Niepodległa wielokulturowa”, która odbędzie się w dniach 3-5 sierpnia w Dukli. Jej organizatorem jest Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej „Sztetl Dukla”, patronat sprawuje Zakład Historii i Kultury Żydów przy Uniwersytecie Rzeszowskim. Honorowy patronat objęło Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Konferencja stanowi część wydarzeń Europejskiego Roku Dziedzictwa.

Celem konferencji jest przypomnienie o udziale mniejszości w walce o niepodległość oraz w budowaniu nowej, wolnej Polski.

Proponujemy dwa szerokie bloki tematyczne:

1. Udział mniejszości w walce zbrojnej

2. Budowanie nowej, wolnej Polski – kultura, gospodarka, polityka

Zgłoszenia przyjmujemy do 1 lipca. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres niepodleglawielokulturowa@gmail.com Formularz powinien zawierać: abstrakt wystąpienia o objętości do max. 1000 znaków, krótki biogram oraz dane kontaktowe. Przesłanie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i przechowywanie Państwa danych do celów organizacji konferencji.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

Ramowy plan:

3 sierpnia wieczorem spotkamy się z uczestnikami konferencji – referentami, przy szabatowym stole w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli.

Sobota, 4 sierpnia, będzie dniem sesji konferencyjnych, na które zaprosimy Państwa do Muzeum Historycznego „Pałac”.

W niedzielę, 5 sierpnia nauczyciele, pod okiem doświadczonych trenerów, w toku warsztatów, poznają nowoczesne, aktywizujące metody edukacyjne i opracują użyteczne dla siebie narzędzia do pracy z dziećmi i młodzieżą nad tematem wielokulturowości.

Odbędą się także otwarte wydarzenia artystyczne, na które już dziś serdecznie zapraszamy.

Będzie nam bardzo miło gościć Państwa w Dukli!

Komitet organizacyjny i zarząd Stowarzyszenia Sztetl Dukla