Rabin Walter Homolka “Człowiekiem Pojednania”

Rabin Walter Homolka z papieżem Franciszkiem, fot. Walter Homolka//Facebook

Polska Rada Chrześcijan i Żydów wybrała tegorocznego laureata honorowej nagrody “Człowiek Pojednania”. Został nim berliński rabin i nauczyciel akademicki Walter Homolka – za wysiłki w nadawaniu nowych impulsów dialogowi chrześcijańsko-żydowskiemu, zwłaszcza w Niemczech i Polsce.

– Rabin Homolka przyczynił się do rozbudzenia wśród młodzieży zainteresowania dialogiem żydowsko-chrześcijańskim – mówi prof. Stanisław Krajewski, żydowski współprzewodniczący PRChiŻ.

Uroczystość wręczenia nagrody “Człowiek Pojednania” odbędzie się w niedzielę, 10 czerwca, o godz. 18 w warszawskim kościele środowisk twórczych przy placu Teatralnym.

Walter Homolka – ur. 1964. Rabin, profesor współczesnej żydowskiej filozofii religii, ze szczególnym uwzględnieniem dialogu międzyreligijnego, na Uniwersytecie Poczdamskim. Od września 2002 r. jest rektorem poczdamskiego Kolegium im. Abrahama Geigera – pierwszego od czasu Zagłady seminarium kształcącego w Niemczech rabinów. Jest wiceprzewodniczącym Europejskiej Unii Judaizmu Postępowego. Autor m.in. książek Jesus von Nazareth im Spiegel jüdischer Forschung, Jewish Jesus Research and Its Challenge to Christology Today, Jüdische Identität in der modernen Welt.

Od wielu lat rabin Homolka utrzymuje intensywne kontakty z Polską, zarówno z instytucjami naukowymi, jak i gminami żydowskimi. Jest inicjatorem polsko-niemieckich projektów realizowanych we współpracy z Instytutami Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainicjował także współpracę poczdamskiego Instytutu Teologii Żydowskiej z katolickim Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wkrótce ukaże się po polsku przekład jego książki “Upomnienie się o Jezusa. Nazarejczyk z żydowskiej perspektywy”.

Polska Rada Chrześcijan i Żydów