Pardes Festival – Spotkania z Kulturą Żydowską

22-26 sierpnia w Kazimierzu Dolnym

Fundacja Spichlerz Kultury zaprasza od 22 do 26 sierpnia 2018 r. na szóstą już edycję Pardes Festival – Spotkań z Kulturą Żydowską. Zapraszamy na spotkania festiwalowe w Kazimierzu Dolnym i skansenie w Muzeum Wsi Lubelskiej, a na koncerty wybierzemy się do Teatru Klepisko w Skowieszynku.

Organizatorzy proponują bogaty program festiwalowy i zachęcają do udziału w prezentacjach multimedialnych, koncertach, pokazach filmowych, spacerze tematycznym po kolekcji judaików Muzeum Nadwiślańskiego, wędrówce śladami żydowskimi w Kazimierzu Dolnym. Goście festiwalowi spotkają się z wybitnymi znawcami judaizmu, tradycji i kultury żydowskiej, m.in. z Piotrem Kowalikiem z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W trakcie wirtualnego spaceru po galerii „Miasteczko” na wystawie stałej POLIN poznamy duchowy świat chasydów. Atrakcją festiwalu jest warsztat wycinanki żydowskiej prowadzony przez mistrzynię wycinanki Joannę Matyjasek z Lublina.

W trakcie Pardes Festival powrócimy do mitycznego sztetla, przywrócimy pamięć nieistniejących wielokulturowych polskich miasteczek.

Każdego roku organizatorzy festiwalu przywołują także tematykę innej mniejszości narodowej lub etnicznej zamieszkującej Polskę. Tego roku powędrujemy szlakami ukraińskimi i spróbujemy przybliżyć skomplikowany splot polsko-ukraińsko-żydowski. Zapraszamy na cykl spotkań o tematyce ukraińskiej: prelekcję profesora Andrzej Zięby (UJ) poświęconą historii stosunków polsko-ukraińsko-żydowskich od połowy XVII do końca XVIII w., film „Dybuk. Rzecz o wędrówce dusz”, a po filmie na rozmowę z jego twórcami wzbogaconą komentarzami profesora Andrzeja Zięby (24 sierpnia, piątek).

Szósta edycja Pardes Festival to także wyjątkowy program muzyczny. Zapraszamy na trzy koncerty: 23, 24 i 25 sierpnia – wszystkie trzy w Teatrze Klepisko w Skowieszynku pod Kazimierzem. 23 sierpnia (czwartek) na scenie Teatru Klepisko wystąpi znakomita Kapela Niwińskich z projektem „Czas wesela”, 24 sierpnia (piątek) zagra fenomenalna HAŃBA!, a na finał festiwalu, w sobotę 25 sierpnia, w Teatrze Klepisko wystąpi charyzmatyczny zespół Yaron Trio. Liderka i wokalista zespołu, Agnieszka Mendel, zaśpiewa w jidysz, po hebrajsku i w ladino.

Pardes Festival to znakomita okazja do zdobycia wiedzy o różnorodności etnicznej, religijnej i kulturowej Polski w przeszłości i współcześnie. Formuła wydarzeń festiwalowych i przypisanych do nich otwartych dyskusji z prelegentami, artystami, ekspertami w obszarze wielokulturowości tworzy przestrzeń do refleksji nad uprzedzeniami i stereotypami, budując platformę dialogu międzykulturowego.

Zachęcamy do odwiedzenia festiwalowego facebooka: https://www.facebook.com/PardesFestival

Portal Jewish.pl jest patronem medialnym Pardes Festival.

Aleksandra Markiewicz