Historia


Syjonizm socjalistyczny i ruch Poalej Syjon

Dla większości europejskich partii syjonistycznych od XIX do XX wieku głównymi „wrogami” był antysemityzm i asymilacja, celem zaś, budowa niepodległego państwa żydowskiego. Jednak nie wszyscy…