Kultura


Płynie w nas krew

Czy bardziej definiuje mnie rodzina, czy grupa społeczna, do której należę? Co wpływa na to, kim jestem? I co z tym wszystkim wspólnego ma krew?…