Opinie

Jak przestać być chasydką

„Unorthodox” to interesujące spojrzenie do wnętrza chasydzkiej sekty, w której rabini wyznaczają coraz surowsze zasady postępowania, a odpowiedzialnymi za sprowadzanie zła na ten świat są…