Petelewicz o działaniach upamiętniających Ringelbluma

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich Polin / Facebook

Poniżej publikujemy komentarz Jakuba Petelewicza do wywiadu z dyrektorem Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, prof. Dariuszem Stolą. 

Dyrektor Muzeum Dariusz Stola ubolewa, że ani jemu osobiście (ani całemu Muzeum, z działem edukacyjnym, naukowym i innymi) nikt nie przypomniał o 70. rocznicy śmierci E. Ringelbluma, przez co Muzeum przez cały rok nie miało szans by zareagować i zrobić cokolwiek wokół postaci będącej przewodnikiem po galerii Zagłady w tymże Muzeum, twórcy Oneg Szabat, który prawdopodobnie zginął w ruinach getta w miejscu gdzie stoi teraz Muzeum.

Więc (zdaniem dyrektora) uwagi formułowane choćby przez Jacka Leociaka są chybione. Dyrektor wzywa też do tablicy ŻIH i Centrum Badań nad Zagładą Żydów, pytając co te dwie instytucje zrobiły w temacie. Otóż grzecznie donoszę, że ŻIH w maju 2014 zorganizował specjalną sesję naukową poświęconą swojemu patronowi, w listopadzie 2014 Centrum, ŻIH i IPN wspólnie zorganizowały kilkudniową konferencję naukową, także dedykowaną Ringelblumowi, zaś 10. jubileuszowa edycja rocznika naukowego “Zagłada Żydów. Studia i Materiały” nie tylko odnotowywała tę rocznicę we wstępie (wyimek niżej), ale poświęcała kilka oddzielnych tekstów zarówno kwestii wpadki bunkra “Krysia”, ale i samemu Archiwum Ringelbluma. To tak pobieżnie tylko …

(…) W przedstawianym czytelnikom tomie, najobszerniejszym z wydanych dotąd, znalazło się około sześćdziesięciu tekstów. Tematem przewodnim jest problematyka warszawska. Powrót do zagadnień, które w ostatnim okresie pozostawały poza głównym nurtem zainteresowań badawczych redakcji, nastawionej na eksplorowanie dziejów prowincji, w dużej części wynika z przypadającej w tym roku 70. rocznicy śmierci historyka getta warszawskiego i twórcy „Oneg Szabat” Emanuela Ringelbluma. (…)

Jakub Petelewicz
historyk, sekretarz Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN

Komentarz prof. Jacka Leociaka można przeczytać tutaj.