Liderzy AJC w MSZ

Spotkanie ministra Witolda Waszczykowskiego oraz wiceministrów Jana Dziedziczaka i Joanny Wroneckiej z kierownictwem American Jewish Committe (AJC). Fot. M.Jasiulewicz/MSZ

Współpraca z American Jewish Committe, stosunki polsko-żydowskie, priorytety polskiej polityki zagranicznej oraz współczesne zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa były tematem rozmów podczas piątkowego spotkania ministra Witolda Waszczykowskiego oraz wiceministrów Jana Dziedziczaka i Joanny Wroneckiej z kierownictwem American Jewish Committe (AJC).

Podczas spotkania z delegacją AJC, na czele z dyrektorem wykonawczym Davidem Harrisem, minister Witold Waszczykowski wyraził zadowolenie z trwającej ponad 20 lat współpracy Polski z tą organizacją. – Doceniamy, że AJC konsekwentnie wspierała przemiany demokratyczne oraz dążenia Polski do uzyskania członkostwa w instytucjach europejskich oraz transatlantyckich – podkreślił szef polskiej dyplomacji. Przedstawiciele MSZ podziękowali również AJC za wspieranie Polski w obronie prawdy historycznej.

Minister Waszczykowski poinformował delegację AJC o najważniejszych tegorocznych wydarzeniach: Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie oraz Szczycie NATO w Warszawie, wskazując m.in. na konieczność ścisłej współpracy Sojuszu w kontekście zagrożeń płynących ze wschodu i południa.

AJC jest jedną z wiodących amerykańskich organizacji żydowskich działających na rzecz obrony interesów diaspory żydowskiej poza terytorium USA. Organizacja wspierała m.in. zabiegi Polski na rzecz wejścia do NATO, a obecnie opowiada się za włączeniem Polski do amerykańskiego programu ruchu bezwizowego.

Źródło: Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych