“Dokąd prowadzi zaślepiająca moc nienawiści”

„Siedemdziesiąt lat po wojnie nasz współczesny świat coraz bardziej niepokoi. Wszyscy widzimy i odczuwamy narastanie populizmu, ksenofobii, nacjonalizmu, antysemityzmu, terroryzmu, wojen. Tymczasem wiemy dobrze – aż za dobrze – dokąd prowadzi zaślepiająca moc nienawiści” – pisze Piotr Cywiński, dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau, we wstępie do sprawozdania Muzeum za rok 2015.

Zdaniem dyrektora niezwykłe ważne jest to , aby zwłaszcza młode pokolenia poczuły siłę krzyczącego przekazu jaki płynie z Auschwitz, Z tragedii Szoa i obozów koncentracyjnych. „To te pokolenia będą już niebawem dokonywały swoich dojrzałych wyborów życiowych. One muszą umieć przeciwstawić się nienawiści, zanim jej spirala nie rozkręci na nowo huraganu wyniszczenia wśród naszych społeczeństw” – napisał dyrektor Cywiński.

POBIERZ PLIK PDF 

Na 72 stronach polsko-angielskiego wydawnictwa znalazły się informacje o najważniejszych wydarzeniach minionego roku w Muzeum. Szczególne miejsce zajmują tu obchody 70. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz 27 stycznia 2015 r., których gośćmi honorowymi było prawie 300 Ocalałych z Auschwitz. Głosu Świadków słuchali wówczas liderzy ponad 50 państw i organizacji międzynarodowych.

„Były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau to dzisiaj przestrzeń pamięci i edukacji przez doświadczenie jego autentyzmu. Dajmy młodym ludziom szansę poznania, zrozumienia i mądrego wyboru” – napisał Piotr Cywiński.

Inne poruszane w sprawozdaniu tematy to prowadzone w Miejscu Pamięci prace konserwatorskie oraz działania Fundacji Auschwitz-Birkenau, która zbiera fundusze na finansowanie tych prac, nowe wydawnictwa, kierunki prac badawczych, nowe i opracowywane wystawy, a także nowe obiekty w Archiwum i Zbiorach Muzeum. Istotnym elementem jest także sprawozdanie finansowe i lista darczyńców, którzy wsparli Muzeum. Tekstom towarzyszą fotografie prezentujące najważniejsze wydarzenia w Miejscu Pamięci, a także reprodukcje artefaktów oraz archiwalnych dokumentów.

Sprawozdanie ukazuje się na cztery dni przed 71. rocznicą wyzwolenia byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz