Młodzież w Częstochowie dokumentuje historię

Pomnik ofiar częstochowskiego getta przy ul. Strażackiej w Częstochowie; fot. By Paweł 'pbm' Szubert (talk) - Praca własna, GFDL

Akademia im Jana Długosza w Częstochowie wspólnie ze Światowym Związkiem Żydów Częstochowian i ich Potomków wyszła z inicjatywą zachowania w pamięci czynów tych Częstochowian, którzy w tragicznym okresie Holocaustu pomagali z narażeniem życia własnego i swoich rodzin Żydom.

Patronat nad realizacją projektu objęli Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, Rektor Akademii im Jana Długosza w Częstochowie dr hab. inż. prof. AJD Zygmunt Bąk, Przewodniczący Światowego Związku Żydów Częstochowian i ich Potomków Zygmunt Rolat, zastępca Przewodniczącego Światowego Związku Żydów Częstochowian i ich Potomków, Przewodniczący Związku Żydów Częstochowian w Izraelu Alon Goldman.

Do realizacji projektu włączył się Ośrodek Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego oraz młodzież z częstochowskich szkół: I LO im. J. Słowackiego, II LO im. R. Traugutta, IX LO im. C.K. Norwida, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Gastronomicznych, Zespołu Szkół im. J. Kochanowskiego i Zespołu Szkół Samochodowo – Budowlanych.

18 marca 2016 roku odbyło się spotkanie inaugurujące prace związane z realizacją projektu. Jego gospodarzem był zastępca prezydenta dr Ryszard Stefaniak, wśród zaproszonych gości byli: prorektor ds. Rozwoju Akademii im J. Długosza dr hab. prof. AJD Anna Wypych-Gawrońska, dziekan Wydziału Filologiczno–Historycznego Akademii im J. Długosza dr hab. prof. AJD Agnieszka Czajkowska, dr hab. prof. AJD Jerzy Mizgalski, mgr Małgorzata Łącka-Małecka, Kierownik Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy dr Juliusz Sętowski oraz dyrektorzy szkół mgr Małgorzata Kaim, mgr Małgorzata Jackowska, mgr Krzysztof Wachowiak, mgr Rafał Piotrowski, mgr Cezary Zwolski, mgr Mariusz Zawada i mgr inż. Jacek Grzegorzewski.

W trakcie spotkania ustalono, że pracownicy i doktoranci Instytutu Filologii Polskiej zorganizują warsztaty przygotowujące młodzież licealną do przeprowadzenia wywiadów z osobami (lub rodzinami), które ratowały Żydów podczas Holocaustu. Najlepsze prace uczniów będą opublikowane w odrębnym wydawnictwie zbiorowym oraz zaprezentowane na Międzynarodowej Konferencji organizowanej pod koniec września tego roku podczas V Zjazdu Żydów Częstochowian.

Małgorzata Łącka Małecka/Cżęstochowa.pl