Sprawozdanie z działalności FODŻ

Chanuka w Pałacu Prezydenckim w 2015 r., źródło: raport roczny FODŻ

Dwie częściowo odnowione synagogi, pięć ogrodzonych cmentarzy, 11 cmentarzy uporządkowanych, 4 tys. uczestników wydarzeń w Centrum “Synagoga” w Zamościu oraz 34 tys. odwiedzających obiekty na Szlaku Chasydzkim – to wynik pracy Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w 2015, który właśnie opublikowano w raporcie rocznym.

– Działalność Fundacji nie ogranicza się jednak wyłącznie do opieki nad zabytkami; równie ważne jest dla nas szerzenie wiedzy o historii Żydów, którzy przez wieki współtworzyli kulturowe dziedzictwo Polski. Do najistotniejszych działań edukacyjnych Fundacji należy projekt „Przywróćmy Pamięć” dla uczniów polskich szkół i skierowany do młodzieży projekt „Haverim – Przyjaciele. Spotkania młodzieży polskiej i żydowskiej”. W realizacji naszych działań współpracujemy z władzami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi i wolontariuszami z całej Polski. Niezwykle ważna jest dla nas kooperacja z zagranicznymi organizacjami skupiającymi Żydów zainteresowanych dziedzictwem w Polsce, które pomagają finansować różne przedsięwzięcia renowacyjne – podkreśla Monika Krawczyk, dyrektor generalna FODŻ.

Cały raport można pobrać ze strony: http://fodz.pl/download/FODZ_raport_2015.pdf