Przewodniczący Senatu Hiszpanii i Marszałek Senatu RP odwiedzili Muzeum Auschwitz

Fot. Bartosz Bartyzel

Przewodniczący Senatu Królestwa Hiszpanii Pío García-Escudero Márquez oraz Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski odwiedzili 9 lutego 2018 r. Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz.

Delegacja zwiedziła obszerny fragment muzealnej ekspozycji, m.in. blok 4, gdzie znajdują się podstawowe informacje o osobach deportowanych do Auschwitz: Żydach, Polakach, Romach, sowieckich jeńcach wojennych i przedstawicielach innych narodowości, a także gdzie opisany jest proces zagłady Żydów. Znajdują się tam m.in. niemieckie fotografie dokumentujące przyjazd transportu Żydów z Węgier z maja 1944 r., model komory gazowej i krematorium II z Birkenau, puszki po Cyklonie B, a także ludzkie włosy obcięte pomordowanym.

W bloku 5 goście zobaczyli osobiste przedmioty należące ofiar, które odnaleziono w tych magazynach po wyzwoleniu obozu. To m.in. buty, walizki, protezy, okulary, szczotki, czy naczynia kuchenne. Delegacja odwiedziła także blok 11, nazywany „Blokiem Śmierci” oraz budynek pierwszej komory gazowej i krematorium w Auschwitz I.

Przed Ścianą Straceń na dziedzińcu bloku 11, gdzie Niemcy rozstrzelali ok. 5,5 tysiąca osób, głównie Polaków, więźniów osadzonych w obozowym areszcie i tzw. więźniów policyjnych skazanych na śmierć przez sąd doraźny gestapo, Pío García-Escudero Márquez oraz Stanisław Karczewski złożyli wieńce i oddali hołd wszystkim ofiarom niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady.

„Każdy powinien odbyć taką wizytę. W ten sposób możemy zapobiegać powtórzeniu się takiego strasznego mordu w przyszłości” – napisał w muzealnej księdze pamiątkowej Pío García-Escudero Márquez. „Tutaj trzeba milczeć. Boże – nigdy więcej” – napisał Stanisław Karczewski.

W drugiej części wizyty goście odwiedzili były obóz Auschwitz II-Birkenau. Przeszli wzdłuż rampy kolejowej, na której lekarze SS dokonywali selekcji Żydów, a także zobaczyli ruiny komory gazowej i krematorium II, a na pomniku upamiętniającym ofiary obozu złożyli znicze.