Prof. Grabowski pozywa Redutę Dobrego Imienia

Prof. Jan Grabowski, fot. archiwum prywatne

Prof. Jan Grabowski z Uniwersytetu w Ottawie złożył w czwartek w warszawskim Sądzie Okręgowym pozew przeciwko Reducie Dobrego Imienia o ochronę dóbr osobistych. Historyk proponuje również, by każda z osób, które w czerwcu 2017 r. podpisały zniesławiające go stanowisko opublikowane przez Redutę, kupiła i ofiarowała jednej polskiej szkole średniej egzemplarz książki „Dalej jest noc”.

Reduta Dobrego Imienia-Polska Liga Przeciw Zniesławieniom 7 czerwca 2017 r. opublikowała oświadczenie potępiające prof. Jana Grabowskiego. Zostało ono podpisane przez 134 osoby i przesłane m.in. władzom Uniwersytetu w Ottawie. To w tym dokumencie znalazły się stwierdzenia, które miały naruszyć dobra osobiste historyka.

„Naruszone zostało w ten sposób zaufanie do rzetelności naukowej i wiedzy naukowej profesora Grabowskiego, a celem stanowiska [Reduty – przyp. red.] było zdyskredytowanie go w oczach środowiska naukowego. Wymowa stanowiska jasno wskazywała na rzekomo szkalujący i nieprzychylny stosunek profesora wobec Polski i Polaków, który wyrażać ma się poprzez publikowanie wyników badań nad Holokaustem i zbrodniami popełnionymi przez Polaków na Żydach podczas II wojny światowej. Stanowiska sugerowały pozamerytoryczny i ‘antypolski’ charakter badań prowadzonych przez profesora, co w jego odczuciu godzi wprost nie tylko w jego naukową renomę, lecz również jego dobro osobiste w postaci poczucia przynależności, do narodu polskiego, jego polskiej godności i dumy narodowej” – uważają prawnicy reprezentujący prof. Grabowskiego.

W publikacji Reduty podkreślono, że „Grabowski nie przestrzega podstawowych zasad rzetelności badacza”, „buduje konstrukcje propagandowe”, „eliminuje kluczowe fakty”, (to co robi – przyp. red.) „nie ma nic wspólnego z nauką”, (jest – przyp. red.) „rozsadnikiem kłamstwa”, „sprzeniewierza się powołaniu naukowca”.

Historyk zaznacza, że został pomówiony o rozpowszechnianie fałszywego i krzywdzącego obrazu Polski i Polaków oraz o deformowanie tego obrazu, nierzetelne manipulowanie faktami historycznymi i „szkalowanie Narodu Polskiego”. Stanowisko Reduty podpisane zostało przez osoby, wśród których nie ma nikogo, kto zajmowałby się zawodowo historią Holokaustu.

„Ci wszyscy ekonomiści, językoznawcy, onkolodzy, chemicy, fizycy jądrowi, inżynierowie, konstruktorzy urządzeń elektromechanicznych, geolodzy środowiskowi, etnomuzykolodzy, teatrolodzy oraz księża profesorowie występują w roli specjalistów od Holokaustu, a nie potrafią nawet poprawnie zacytować źródeł, na które się powołują, ani podać poprawnej nazwy organizacji ratującej Żydów, na którą się powołują” – komentowali tę sprawę w czerwcu 2017 r. członkowie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, którego prof. Grabowski jest współzałożycielem.

Do sądu wpłynął pozew o ochronę dóbr osobistych przeciwko Reducie Dobrego Imienia oraz zawezwanie do próby ugodowej przeciwko osobom fizycznym – autorom opublikowanego przez Redutę stanowiska. „Podjęte przez profesora Jana Grabowskiego działania sądowe mają na celu ochronę jego renomy naukowej, dobrego imienia oraz poczucia polskiej przynależności narodowej, które w stanowisku [Reduty – przyp. red.] jest mu odbierane. Profesor Jan Grabowski domaga się od sprawców przeproszenia i usunięcia skutków naruszenia w ten sposób, aby każda z osób zakupiła i ofiarowała jednej polskiej szkole ponadpodstawowej jeden egzemplarz książki ‘Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski’, w której opublikowane są wyniki badań nad Holokaustem i zbrodniami popełnionymi przez Polaków na Żydach podczas II wojny światowej” – zaznacza mecenas Wojciech Kozłowski reprezentujący prof. Grabowskiego.

Reduta Dobrego Imienia–Polska Liga Przeciw Zniesławieniom to fundacja, która podaje, że jej celem jest „prostowanie nieprawdziwych informacji na temat historii Polski”. Prezesem zarządu Reduty jest Maciej Świrski – do niedawna wiceprezes Polskiej Fundacji Narodowej (informacja o tym, że Świrski jest prezesem RDI widnieje na stronie fundacji, chociaż baza KRS podaje, że funkcję tę pełni Mirosława Wszelaka), a w radzie fundacji Reduty zasiadają m.in. Marcin Wolski i Jan Pietrzak.

Prof. Jan Grabowski jest historykiem wykładającym na Uniwersytecie w Ottawie, współzałożycielem Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN, autorem i redaktorem licznych publikacji dotyczących Holokaustu. Za swoją książkę „Judenjagd. Polowanie na Żydów, 1942-1945. Studium dziejów pewnego powiatu” otrzymał w 2014 r. nagrodę Instytutu Jad Waszem w Jerozolimie.

Newsletter

Wpisz poniżej swój e-mail, a nie przegapisz najważniejszych artykułów!

About the Author

Katarzyna Markusz
Dziennikarka zajmująca się historią i kulturą polskich Żydów. Redaktor naczelna Jewish.pl.