5 mln zł na remont zabytkowej synagogi w Chęcinach

Synagoga w Chęcinach, fot. Polimerek - Praca własna, CC BY-SA 3.0

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zdecydował o przekazaniu 5 mln zł z funduszy unijnych na odrestaurowanie synagogi w Chęcinach i utworzenie w niej Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej.

Pieniądze otrzyma gmina Chęciny. Wartość projektu to 5 mln 448 tys. zł – 95 procent pokryje dofinansowanie przekazane przez Zarząd Województwa.

Chęcińska synagoga powstała w 1638 r. W czasie wojny została zdewastowana, a po wojnie mieściły się tam biblioteka oraz kino. W 1958 r. budynek przeznaczono na ośrodek kultury.

Synagoga znajduje się w rejestrze zabytków.

Gmina Chęciny porozumiała się z Gminą Wyznaniową Żydowską w Katowicach w sprawie przyszłości bożnicy i od 2017 r. starała się o finansowanie dla projektu.

– Chcielibyśmy przede wszystkim wyremontować budynek, naprawić dach, odnowić ściany. Stworzymy także Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach. Będą tam różne gabloty i eksponaty. Dziedzictwo żydowskie to ważna część kultury Chęcin. Chcemy o nim przypomnieć – mówi Robert Jaworski, burmistrz Chęcin, cytowany przez Echo Dnia.