Nowy zarząd Stowarzyszenia ŻIH

Zarząd Stowarzyszenia ŻIH na lata 2019-2023, fot. SŻIH

W niedzielę odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. W tym roku kończy się kadencja dotychczasowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej, które wyznaczały kierunki działania i rozwoju Stowarzyszenia od 2015 roku, dlatego podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia odbyły się wybory nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na lata 2019-2023.

Do nowego Zarządu wybrani zostali:

Joanna Fikus
Marian Turski
Piotr Wiślicki
Marek Nowakowski
Agnieszka Milbrandt
Maciej Kozłowski
Jolanta Żyndul
Alicja Mroczkowska
Kamila Dąbrowska
Jan Jagielski
Zuzanna Hertzberg

Na pierwszym posiedzeniu nowego Zarządu, Piotr Wiślicki został wybrany Przewodniczącym.

Do nowej Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:

Sławomir Różański
Piotr Rytka-Zandberg
Justyna Kobos
Maciej Antosik
Krzysztof Czajka-Kalinowski

Na pierwszym posiedzeniu nowej Komisji Rewizyjnej, Sławomir Różański został wybrany Przewodniczącym.

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce jest jedną z najstarszych organizacji społecznych działających w Polsce na rzecz upamiętnienia historii i kultury Żydów. Przez lata nasza działalność skupiona była na badaniach naukowych i budowie kolekcji zbiorów archiwalnych, muzealnych i bibliotecznych. Głównymi partnerami SŻIH są: Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, którego Stowarzyszenie ŻIH było inicjatorem.