Aborcja w Izraelu

Szpital w Tel Awiwie, fot. AlexJilitsky CC BY-SA 3.0

W Izraelu można dokonać aborcji do 24 tygodnia ciąży legalnie, w państwowym szpitalu, jeśli:

– wiek kobiety to mniej niż 18 lat (wiek, w którym można wyjść za mąż),

– kobieta nie jest zamężna lub ciąża nie pochodzi z małżeństwa,

– kobieta ukończyła 40 lat,

– ciąża jest wynikiem czynu zabronionego (np. gwałt, kazirodztwo),

– płód może mieć nieodwracalne wady fizyczne,

– kontynuacja ciąży może zagrozić życiu kobiety lub spowodować u niej fizyczne lub psychiczne cierpienie.

Zgodę na aborcję wydaje 3-osobowy komitet (zgadza się w 98% przypadkach; brak zgody występuje głównie wtedy, gdy komitet stwierdzi, że kobieta jest zmuszana przez kogoś innego do podjęcia takiej decyzji).

Adresy szpitali oraz dokładne informacje, jak przejść procedurę znajdują się na oficjalnej stronie izraelskiego Ministerstwa Zdrowia.

Komisja ds. Przerywania Ciąży

Komisja składa się z trzech członków: lekarza specjalisty z zakresu położnictwa i ginekologii, specjalisty medycznego oraz pracownika socjalnego. Przynajmniej jedna z tych osób musi być kobietą.

Kobieta, która chce przerwać ciążę, zwraca się do komisji za pośrednictwem szpitala. Potrzebny jest do tego dokument tożsamości i dokumenty medyczne.

Po przybyciu do szpitala kobieta odbywa rozmowę z pracownikiem socjalnym. Dowiaduje się, jak wygląda proces rozpoznawania jej wniosku. W odpowiednich przypadkach może dowiedzieć się o innych rozwiązaniach, jakie są możliwe w jej sytuacji.

Następnym krokiem jest rozmowa z lekarzem, który wyjaśnia, jak przebiega proces przerywania ciąży. Po tej rozmowie należy podpisać “formularz świadomej zgody” na wykonanie aborcji.

Komisja wydaje decyzję natychmiast, a szpital wyznacza datę zabiegu.

Na każdym etapie istnieje możliwość rezygnacji przez osobę w ciąży z aborcji.

Osoby nieletnie nie potrzebują zgody rodziców na wystąpienie do komisji.

Ciąża powyżej 24 tygodnia

W przypadku ciąży trwającej dłużej niż 24 tygodnie, również istnieje możliwość dokonania aborcji. Wymagana jest wtedy zgoda specjalnej komisji, które działają w 13 ośrodkach medycznych i mają specjalne upoważnienie do podejmowania takich decyzji. W jej skład wchodzą: lekarz specjalista z zakresu położnictwa i ginekologii, specjalista medyczny, pracownik socjalny, lekarz specjalista z zakresu neonatologii i genetyk.

Wniosek do komisji specjalnej składa się za pośrednictwem zwykłej komisji lub swojego ginekologa.

Po aborcji zaleca się zasięgnięcie porady w zakresie planowania rodziny, zapobiegania nieplanowanej ciąży oraz porady genetycznej (w razie potrzeby) przed kolejną ciążą. Wszystkie te usługi dostępne są w ramach izraelskiego odpowiednika NFZ w szpitalach publicznych.

Newsletter

Wpisz poniżej swój e-mail, a nie przegapisz najważniejszych artykułów!