Dariusz Popiela laureatem konkursu Nagroda POLIN 2021

Dariusz Popiela odbiera Nagrodę Polin, 30.11.2021

Laureatem konkursu Nagroda POLIN 2021 został Dariusz Popiela, działacz Sądeckiego Sztetla, autor projektu “Ludzie, nie liczby”, w ramach którego na cmentarzach upamiętniane są z imiona i nazwiska ofiary Holokaustu.

Podczas finału konkursu, który odbył się 30 grudnia w Muzeum POLIN oraz w mediach społecznościowych instytucji, przyznano również wyróżnienia. Otrzymały je Urszula Antosz-Rekucka z Mszany Dolnej, Urszula Rybicka z Wrocławia oraz Inga Marczyńska, działająca w Małopolsce i na Podkarpaciu. Nagrodę Specjalną otrzymał Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny „Więzi”.

Dariusz Popiela to sportowiec, kajakarz, który przywraca pamięć o Żydach. Działacz Sądeckiego Sztetla, w 2013 roku sfinansował upamiętnienie Jakuba Mullera. Współorganizator rocznic związanych z tragedią Żydów oraz spotkań przybliżających kulturę żydowską w Nowym Sączu. Inicjator i koordynator budowy Pomników upamiętniających z imienia i nazwiska Żydów ofiary Zagłady z Krościenka nad Dunajcem, Grybowa i Czarnego Dunajca. W listopadzie na żydowskim cmentarzu w Nowym Targu upamiętnionych zostało prawie 2900 ofiar.

W ramach projektu “Ludzie, nie liczby” realizowane są badania mające na celu lokalizację i zabezpieczenie zbiorowych/masowych grobów oraz kwerendy archiwalne mające na celu wydobycie z zapomnienia historii żydowskich mieszkańców danej miejscowości. Publikowane są życiorysy dawnych mieszkańców na stronach www, mediach społecznościowych, artykułach w lokalnej prasie i audycjach w stacjach radiowych. Do działań projektu “Ludzie, nie liczby” należą także spotkania z młodzieżą w szkołach, podczas których przybliżana jest historia lokalnej społeczności, wyjazdy edukacyjne do obozu Muzeum Zagłady w Bełżcu, gdzie młodzież poznaje tragiczną historię dawnych mieszkańców ich miejscowości, a następnie szkoły, uczniowie obejmują patronat nad pomnikiem-miejscem pamięci.

Innym rodzajem aktywności jest poszukiwanie macew i pamiątek po żydowskich mieszkańcach. W ramach współpracy i dialogu z lokalnymi społecznościami udaje się odzyskiwać nagrobki, które dziesięciolecia spędziły poza terenem cmentarza na podwórkach. Macewy te są poddawane renowacji a na cmentarzach budowane są specjalne lapidaria.

Efektem działań prowadzonych w ramach projektu “Ludzie, nie liczby” jest często aktywizacja lokalnych społeczności, działaczy i nawiązywanie długofalowej współpracy. Zwrócenie uwagi na miejsce, które bardzo często jest zarośnięte i niczym nie przypomina cmentarza, dzięki organizacji akcji porządkowych na cmentarzach skutkuje spotkaniem ludzi o różnych poglądach i przekonaniach, których łączy cel przywrócenia pamięci o dawnych mieszkańcach, a także budowanie współpracy między lokalnymi samorządami, parafiami, gminą wyznaniową, harcerzami i szkołami.

Szczególnym momentem w trakcie realizacji projektu “Ludzie, nie liczby” są uroczystości odczytania wszystkich upamiętnionych z imienia i nazwiska ofiar Holokaustu. W tym dniu uroczyście i symbolicznie po raz pierwszy od czasu Zagłady wszystkie żydowskie ofiary zostają wymienione z imienia i nazwiska w ich rodzinnych stronach na cmentarzu, na którym spoczywają ich bliscy. Jest to swego rodzaju symboliczny pochówek dla ofiar, które nawet tego podstawowego prawa zostały pozbawione. Ostatnia uroczystość odbyła się 7 listopada 2021 roku w Nowym Targu.

Dariusz Popiela jest także olimpijczykiem z Pekinu, dziewięciokrotnym Mistrzem Polski (ostatni tytuł w 2021 roku) i wielokrotnym medalistą Mistrzostw Świata i Europy w kajakarstwie górskim.

Newsletter

Wpisz poniżej swój e-mail, a nie przegapisz najważniejszych artykułów!