Eliyana R. Adler i Leon Saltiel nagrodzeni Międzynarodową Nagrodą Yad Vashem

Książka Eliyany Adler

Instytut Yad Vashem przyznał dziś prestiżową Międzynarodową Nagrodę książkom poświęconym badaniom nad Holokaustem. Otrzymali je prof. Eliyana R. Adler z Pennsylvania State University i dr Leon Saltiel z Uniwersytetu Macedonii za badania w dziedzinie pamięci o Holokauście.

W listopadzie Eliyana Adler odmówiła przyjęcia – wartej 75 tys. zł – nagrody od Instytutu Pileckiego. “Instytut Pileckiego, choć bardzo hojny we wspieraniu niektórych badań historycznych dotyczących II wojny światowej, był również zaangażowany w tłumienie pracy historyków, którzy starają się pokazać złożone i w istocie tragiczne aspekty wojennej przeszłości Polski” – napisała wtedy w liście do IP.

Nagrodzone przez Yad Vashem książki:

Książka Eliyany Adler

Eliyana R. Adler. Survival on the Margins: Polish Jewish Refugees in the Wartime Soviet Union (Harvard University Press, 2020)

Książka Leona Saltiela

Książka Leona Saltiela

Leon Saltiel. The Holocaust in Thessaloniki: Reactions to the Anti-Jewish Persecution, 1942–1943 (Routledge, 2020)

Od 11 lat Yad Vashem, Światowe Centrum Pamięci o Holokauście, przyznaje nagrodę naukowcom i historykom, którzy opublikowali ważne badania na temat Holokaustu.

Zwycięzców wyłonił międzynarodowy panel konkursowy, któremu przewodniczył szef Międzynarodowego Instytutu Badań nad Holokaustem prof. Dan Michman. W jury znaleźli się również prof. Konrad Kwiet (Muzeum Żydowskie w Sydney, Australia), dr Susanne Heim (Instytut Historii Współczesnej, Niemcy) wraz ze starszym doradcą naukowym Yad Vashem, prof. Diną Porat i dr Iael Nidam-Orvieto.

“Książka prof. Adler poświęcona jest złożonemu tematowi uchodźców z Polski, którzy przeżyli Holokaust na terenach sowieckich” – mówił prof. Michman. “Adler zaczyna od szczegółowego spojrzenia na proces, w wyniku którego polscy Żydzi znaleźli się w ZSRR i prawdopodobnie w ten sposób uratowali swoje życie. Książka wnosi istotny wkład w badania nad Holokaustem, przedstawiając kompleksowy i poruszający obraz losów tych, którzy przeżyli na sowieckich marginesach. Robi to z ich perspektywy. Jest to pierwsza książka, która zawiera dogłębne studium tego, jak polscy uchodźcy żydowscy przeżyli wojnę w Związku Radzieckim”.

“Książka dr Saltiela wnosi znaczący wkład w rozumienie Holokaustu w Salonikach w szczególności i szerzej w Grecji” – dodaje prof. Michman. “Książka bada postawy i działania władz ̶ Kościoła, sądów i lokalnego uniwersytetu, stowarzyszeń zawodowych, przedstawiciela Czerwonego Krzyża oraz samych Żydów – z Saloników i Aten. Po wprowadzeniu metodologicznym Saltiel otwiera narrację opisem zniszczenia cmentarza żydowskiego, co było aktem odczłowieczenia zmarłych w ogóle, ale było też symbolicznie aktem wymazania pamięci o obecności Żydów w centralnym miejscu miasta”.

Newsletter

Wpisz poniżej swój e-mail, a nie przegapisz najważniejszych artykułów!