Konferencja o antysemityzmie w Poznaniu

Trzy lata temu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu została powołana komisja ds. badania przypadków prześladowania osób pochodzenia żydowskiego na tej uczelni przed II wojną światową. Wyniki jej prac zostaną przedstawione na konferencji naukowej 12 grudnia.

W skład komisji weszli: prof. Anna Wolff-Powęska, prof. UAM Piotr Forecki, prof. UAM Maciej Michalski, prof. UAM Krzysztof Podemski (przewodniczący), prof. UAM Rafał Witkowski.

“Z przeprowadzonych badań wynika, że na Uniwersytecie Poznańskim, podobnie jak i na innych polskich uniwersytetach, dochodziło do prześladowań Żydów. Charakteryzowały się one przemocą werbalną, przemocą fizyczną, segregacją przestrzenną i ograniczeniem możliwości studiowania na uniwersytecie. Wykluczenie instytucjonalne w postaci ograniczenia liczby żydowskich studentów wybrzmiało w Poznaniu wcześniej niż na innych uczelniach i stanowiło zapewne wzorzec dla rozwiązań ogólnopolskich, proponowanych podczas krajowej debaty nad numerus clausus dla Żydów. Z kolei hasło propagujące wykluczenie przestrzenne pojawiło się w Poznaniu pod wpływem przejęcia wzorców z innych uczelni. Inną odsłoną tego spektaklu wykluczania było domaganie się przez polskich studentów numerus nullus dla Żydów, czyli całkowitego wykluczenia Żydów z poznańskiej uczelni” – piszą organizatorzy konferencji.

Celem komisji była prezentacja wielu aspektów antysemityzmu – od postaw studentów i profesorów, po uczelnianą legislację. W trakcie konferencji zostanie zaprezentowana monografia „Wyparte historie. Antysemityzm na Uniwersytecie Poznańskim w latach 1919-1939”, będąca wynikiem kilkuletnich prac badawczych członkiń i członków komisji oraz jej współpracowniczek i współpracowników.

Program konferencji https://wyparte-historie.amu.edu.pl/?page_id=1681

Spis treści monografii https://wyparte-historie.amu.edu.pl/?page_id=2281

Newsletter

Wpisz poniżej swój e-mail, a nie przegapisz najważniejszych artykułów!