Search Results for zabytki


Teatr Żydowski zabytkiem?

We wtorek w Muzeum Sztuki Nowoczesnej Michał Krasucki, zastępca warszawskiego konserwatora zabytków, zaprezentował listę nowych obiektów, które mają zostać wpisane do gminnej ewidencji zabytków. Jednym…Resocjalizować historią

15 listopada Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej-Sztetl Dukla odwiedziło Zakład Karny w Moszczańcu (Podkarpackie), w ramach projektu „Wielokulturowa pamięć dni minionych” realizowanego na mocy…