Historia

1 kwietnia (Prima Aprilis) 1944

Pierwszego kwietnia jest wśród narodu polskiego tradycja, że jeden szuka sposobów aby drugiego oszukać. Kiedy przyszła pewna chrześcijanka z Opoczna po mydło opowiedziała, że jej…

“Prawdy nie da się zakrzyczeć”

Gdybym miała wskazać polski film dotyczący Zagłady, który najbardziej mnie poruszył, byłoby to “Pokłosie”. Poza sceną ukrzyżowania, jest to obraz niemal dokumentalny, pokazujący zdarzenia, do…