Historia

“Egoizm narodowy do dziś w nas tkwi”

“To próba wielogłosowego opisania tego, co zdarzyło się we Lwowie” – tak o książce Grzegorza Gaudena “Lwów – kres iluzji” mówił dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego,…
Historia kołem się toczy

Kiedy dziś często słyszymy o tym, że Polska przez tysiąc lat była “Rzeczpospolitą przyjaciół”, a Polacy poza przyjaźnią z Żydami zajmowali się głównie ich ratowaniem…