Historia


“Prawdy nie da się zakrzyczeć”

Gdybym miała wskazać polski film dotyczący Zagłady, który najbardziej mnie poruszył, byłoby to “Pokłosie”. Poza sceną ukrzyżowania, jest to obraz niemal dokumentalny, pokazujący zdarzenia, do…

Widzący

„Zwano go Widzącym, bo widział”. To oczywiste, ale jak piękne zdanie, napisał Martin Buber o Jakubie Icchaku z Lublina. Był on najbardziej znanym uczniem reb…