Nie będzie musicalu

Pomnik upamiętniający ofiary w Treblince

Zgodnie z informacją przekazaną nam przez rzecznika prasowego wojewody mazowieckiego nie dojdzie do wystawienia fragmentów musicalu “Korczak” w Treblince. Pismo, jakie organizatorzy złożyli w tej sprawie do wojewody “pozostało bez rozpoznania”. Powodem jest niedotrzymanie przez organizatorów tego przedsięwzięcia wymaganych ustawą terminów.

Zgodnie z ustawą o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady zgodę na zgromadzenie w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince wydaje wojewoda mazowiecki. Wniosek powinien zawierać m.in. nazwę organizatora, cel i program zgromadzenia, język, w jakim będą porozumiewać się jego uczestnicy, a także miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia oraz planowany czas trwania i przewidywaną liczbę uczestników spotkania. Wniosek należy złożyć najpóźniej 30 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Organizator, czyli Opera i Filharmonia Podlaska, planował wystawienie fragmentów musicalu w Treblince 5 sierpnia.

23 lipca otrzymaliśmy informację od Ivetty Biały, rzecznika prasowego wojewody mazowieckiego, że “pismo Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki Białystok w sprawie wystawienia na terenie Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince fragmentów musicalu ‘Korczak’, zostało pozostawione bez rozpoznania. Organizator nie spełnił bowiem wymogów ustawy o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady – złożenia wniosku najpóźniej 30 dni przed planowaną datą zgromadzenia. Pismo Opery (dodatkowo niekompletne) wpłynęło do urzędu 11 lipca”.

Przeciwko wystawieniu tego musicalu w Treblince protestowało Stowarzyszenie im. Jana Karskiego.

24 lipca otrzymaliśmy od Opery i Filharmonii Podlaskiej następującą informację:

“Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku z przykrością zawiadamia o odwołaniu przedstawienia wersji koncertowej spektaklu muzycznego „Korczak” jaki miał się odbyć 5 sierpnia 2012 roku na terenie parkingu Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince.

Twórcom spektaklu muzycznego “Korczak” zawsze zależało na uhonorowaniu i uczczeniu pamięci Janusza Korczaka, wybitnego lekarza, pedagoga i opiekuna dzieci poprzez stworzenie przypowieści o potędze życia, sile wiary i wielkości człowieka. Wspaniała muzyka Chrisa Wlilliamsa w wykonaniu m.in. dziecięcego chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej miała być hołdem artystów złożonym w pobliżu miejsca, gdzie przed 70 laty zginął Janusz Korczak.

Nigdy nie było naszym zamiarem ranienie uczuć religijnych, wywoływanie jakichkolwiek kontrowersji. Z tym większym więc smutkiem i zaskoczeniem przyjęliśmy pojawiające się protesty w związku z planowanym przedstawieniem wersji koncertowej spektaklu muzycznego “Korczak” na terenie parkingu Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince.

Nasz koncert miał być wyrazem szacunku, podziwu i wdzięczności dla poświęcenia Janusza Korczaka. Z wielkim żalem podjęliśmy więc decyzję o odwołaniu naszego koncertu.

Jednocześnie przypominamy, iż koncertową wersję spektaklu muzycznego “Korczak” Opera i Filharmonia Podlaska zaprezentuje już 1 września w Miejscu Pamięci Sachsenhausen, gdzie w czasie II wojny światowej funkcjonował jeden z niemieckich obozów zagłady.

Uroczysta polska premiera musicalu “Korczak” odbędzie się 29 września 2012 roku, w drugim dniu inauguracji nowego gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki przy ul. Odeskiej w Białymstoku. Honorowy patronat nad polską premierą tego dzieła objął Bogdan Zdrojewski, minister kultury i dziedzictwa narodowego Irina Bokova, Dyrektor Generalna UNESCO, Organizacja Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury a także Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka.”