Szchita nielegalna?

PiotrKadlcik

Trybunał Konstytucyjny nie rozstrzygał, czy ubój rytualny jest zgodny z konstytucją albo tego, czy szechita jest czy też nie jest humanitarną metodą uboju. Trybunał orzekł natomiast, że Minister Rolnictwa przekroczył swoje kompetencje wydając rozporządzenie bez należytego upoważnienia ustawowego.

Decyzja TK wyeliminuje prawną możliwość szechity, ale jednocześnie odroczenie wykonania tej decyzji pozwala mieć nadzieję, że kwestia gwarancji konstytucyjnych i ustawowych przysługujących członkom społeczności żydowskiej zostanie pilnie rozstrzygnięta poprzez stosowne działania polskiego rządu w tym zakresie. Nasza społeczność domaga się prawnego uregulowania szechity tak, by nie było powodów do jej podważania.

Przypominamy, że Ustawa z dnia 20 lutego1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w RP, gwarantuje gminom żydowskim sprawowanie obrzędów i czynności rytualnych związanych z kultem religijnym. Ubój rytualny umożliwiający zaopatrywanie członków społeczności żydowskiej w koszerne mięso jest jednym z podstawowych praw, jakie nam przysługują zgodnie z ustawą.

Piotr Kadlčik
Przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce oraz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie

Newsletter

Wpisz poniżej swój e-mail, a nie przegapisz najważniejszych artykułów!