Konferencja w Waszyngtonie

Ambasadorowie, politycy, działacze organizacji żydowskich, dziennikarze największych amerykańskich mediów biorą udział w trwającym od 12 do 14 maja Światowym Forum, organizowanym przez Amerykański Komitet Żydowski. Jednym z zaproszonych gości jest Piotr Kadlčík, przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP.

Amerykański Komitet Żydowski (AJC) to organizacja, która zajmuje się m.in. rozwojem praw człowieka i wartości demokratycznych w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Jednym z jej partnerów jest ZGWŻ w RP.

Organizowane przez AJC Światowe Forum jest znaczącą platformą międzynarodową skierowaną do przywódców państw, ministrów spraw zagranicznych, członków amerykańskiego Kongresu i czołowych postaci życia publicznego. Przez dziesięciolecia Forum wyróżniało się tym, że spotykali się na nim liczni przedstawiciele organizacji żydowskich z wielu stron świata. Uczestnictwo w Forum jest niezrównaną szansą do nawiązania kontaktów i zdobycia nowych umiejętności. Forum zajmuje się istotnymi wyzwaniami stojącymi przed społecznością żydowską – od walki z kampanią przeciwko legitymizacji Izraela, po zwalczanie antysemityzmu na całym świecie.

Podczas tegorocznego Światowego Forum AJC wystąpią m.in. Hillary Rodham Clinton; David Harris, dyrektor AJC; senatorowie Mark Kirk, Chris Murphy i John McCain oraz rabin Jonathan Sacks.

Pierwszego dnia Forum swoje wystąpienie miał przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, Piotr Kadlčík, który mówił o sprawach związanych z ubojem religijnym w Polsce.

“Sądzę, że w naszym działaniu zabrakło kampanii społecznej, która w przekonywujący sposób naświetliłaby nieprawidłowe czy stereotypowe poglądy osób i środowisk mieniących się obrońcami zwierzęcego dobrostanu,” uważa Piotr Kadlčík. “Zapłaciliśmy za to wysoką cenę – cenę ograniczenia naszych swobód religijnych. Zastanawiam się, czy ta historyczna przecież decyzja Sejmu Rzeczypospolitej znajdzie swoje odbicie w wystawie dziejów najnowszych w MHŻP.”

km/fot.pp